scorecardresearch

എന്താണ് രാജ്യദ്രോഹ നിയമം, സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

എന്താണ് രാജ്യദ്രോഹ നിയമം? അതിന്റെ ഉത്ഭവം എന്താണ്? വ്യവസ്ഥയുടെ നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യദ്രോഹത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്? കൂടുതൽ അറിയാം

എന്താണ് രാജ്യദ്രോഹ നിയമം, സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) സെക്ഷൻ 124 എ പ്രകാരം ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിചാരണകളും അപ്പീലുകളും നടപടികളും കേന്ദ്രം പുനപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ബുധനാഴ്ച കേന്ദ്രത്തോടും സംസ്ഥാനങ്ങളോടും നിർദ്ദേശിച്ചു. വ്യവസ്ഥ പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനും പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനുമായി സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെയാണ് ഇത് മരവിപ്പിച്ചത്.

കൊളോണിയൽ കാലത്തെ ഈ വ്യവസ്ഥയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യം ന്യായീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അത് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നുവെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

എന്താണ് രാജ്യദ്രോഹ നിയമം?

സെക്ഷൻ 124എ രാജ്യദ്രോഹത്തെ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു: “വാക്കിലൂടെയോ, എഴുതിയതോ, അല്ലെങ്കിൽ അടയാളങ്ങളിലൂടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമായ പ്രാതിനിധ്യത്തിലൂടെയോ, സർക്കാരിന് നേർത്ത് വിദ്വേഷമോ അവഹേളനമോ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയോ അസംതൃപ്തി ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ സർക്കാരിന് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കും, അതോടൊപ്പം പിഴയും ചേർക്കാം…”

വ്യവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് വിശദീകരണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: 1- “അതൃപ്തി” എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ അവിശ്വസ്തതയും ശത്രുതയുടെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു; 2- വിദ്വേഷമോ അവഹേളനമോ അതൃപ്തിയോ ഉണർത്താനോ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ, നിയമാനുസൃതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടികളോടുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റകരമല്ല; 3- ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണപരമായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നടപടികളോടുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ, വിദ്വേഷമോ അവഹേളനമോ അതൃപ്തിയോ ഉത്തേജിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കുറ്റകരമല്ല.

രാജ്യദ്രോഹ നിയമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം തയ്യാറാക്കിയ തോമസ് മക്കാലെ രാജ്യദ്രോഹ നിയമം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും 1860-ൽ നിലവിൽ വന്ന കോഡിൽ അത് ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ ഒഴിവാക്കൽ ആകസ്മികമാണെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ കരുതുന്നു. 1890-ൽ, പ്രത്യേക നിയമം XVII മുഖേന ഐപിസി 124എ വകുപ്പ് പ്രകാരം രാജ്യദ്രോഹം ഒരു കുറ്റമായി ഉൾപ്പെടുത്തി.

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുകൾ തടയാൻ ഈ വ്യവസ്ഥ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളായ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, ആനി ബസന്റ്, ഷൗക്കത്ത്, മുഹമ്മദ് അലി, മൗലാനാ ആസാദ്, മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളയുള്ളവർക്ക് നേർക്ക് ഐപിസിയുടെ 124 എ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ്, 1898-ൽ രാജ്യദ്രോഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വിചാരണയായ ക്വീൻ എംപ്രസ് വേഴ്സസ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ നടന്നത്.

ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനുമുള്ള മൗലികാവകാശത്തിന് രാജ്യദ്രോഹത്തെ ഒരു അപവാദമാക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നിരവധി അംഗങ്ങൾ ശക്തമായി വിയോജിച്ചു. അതിനാൽ രാജ്യദ്രോഹം എന്ന വാക്ക് രേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

രാജ്യദ്രോഹ നിയമത്തെ നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ

1950-ൽ തന്നെ, റൊമേഷ് ഥാപ്പർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു. “സർക്കാരിനെതിരെ അതൃപ്തിയോ മോശം വികാരങ്ങളോ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നത്, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായീകരണ കാരണമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. അത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതോ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പ്രവണതയോ ഉള്ളതല്ലെങ്കിൽ,” എന്ന് നിയമത്തിന്റെ ലിബറൽ വായനയ്ക്കായി ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് രാജ്യദ്രോഹം എന്ന വാക്ക് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കിയത് ജസ്റ്റിസ് പതഞ്ജലി ശാസ്ത്രി ഉദ്ധരിച്ചു.

തുടർന്ന്, രണ്ട് ഹൈക്കോടതികൾ – താരാ സിംഗ് ഗോപി ചന്ദ് വേഴ്സസ് ദ സ്റ്റേറ്റിൽ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി (1951), രാം നന്ദൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി (1959) – ഐപിസിയുടെ 124 എ വകുപ്പ് രാജ്യത്തെ അതൃപ്തി ശമിപ്പിക്കാനുള്ള കൊളോണിയൽ യജമാനന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, 1962-ൽ, കേദാർനാഥ് സിംഗ് വേഴ്സസ് ബീഹാർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഈ പ്രശ്നം ഉയർന്നു.

കേദാർ നാഥ് കേസിന്റെ വിധി

അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഹൈക്കോടതികളുടെ മുൻ വിധികളെ അസാധുവാക്കുകയും ഐപിസി സെക്ഷൻ 124 എയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, ദുരുപയോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കോടതി ശ്രമിച്ചു. അക്രമത്തിന് പ്രേരണയോ ആഹ്വാനമോ കൂടാതെ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചാൽ രാജ്യദ്രോഹമായി മുദ്രകുത്താനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. “പൊതുജനസംഘർഷം” ഉണർത്തുന്നതിനാൽ രാജ്യദ്രോഹപരമായ പ്രസംഗം എന്നതിൽ ഈ വിധി പരിമിതപ്പെടുത്തി. രാജ്യദ്രോഹപരമായ പ്രസംഗം എന്ന പ്രയോഗം സെക്ഷൻ 124 എയിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിലും കോടതി അത്തരത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു

വിമർശനാത്മക പ്രസംഗം രാജ്യദ്രോഹമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അടിവരയിട്ട് ഏഴ് “മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും” കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചു.

രാജ്യദ്രോഹ നിയമത്തിന്റെ പുതിയ, നിയന്ത്രിത നിർവചനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ, ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ “അനിഷ്‌ടത”, “വിദ്വേഷം” അല്ലെങ്കിൽ “അവഹേളനം” എന്നിവ ഉയർത്തുന്ന എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും രാജ്യദ്രോഹമായി കരുതാനാവില്ലെന്നും മറിച്ച് “പൊതു ക്രമക്കേടുകൾ” ഉണർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രസംഗം മാത്രമേ അങ്ങനെയാവൂ എന്നും പറയുന്നു.

കേദാർ നാഥ് വിധിയെത്തുടർന്ന്, രാജ്യദ്രോഹം ചുമത്തണമെങ്കിൽ “പൊതു ക്രമക്കേട്” വേണമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പൊതു ക്രമസമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയില്ലാതെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ബൽവന്ത് സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബിലെ (1995) വിധി, പ്രസംഗത്തെ രാജ്യദ്രോഹമെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു. “ഖലിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ്, രാജ് കരേഗാ ഖൽസ, ഹിന്ദുവാൻ നൂൺ പഞ്ചാബ് ചോൻ കാധ് കെ ഛദാംഗേ, ഹുൻ മൗക്കാ ആയാ ഹേ രാജ് കയം കർ” (ഹിന്ദുക്കൾ പഞ്ചാബ് വിട്ടുപോകും, ​​ഞങ്ങൾ ഭരിക്കും) തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ഉയർത്തിയതിന് ഹരജിക്കാർക്കെതിരെ അന്ന് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു.

തുടർന്നുള്ള വിധികളിൽ – ഡോ. വിനായക് ബിനായക് സെൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് (2011), – രാജ്യദ്രോഹപരമായ പ്രസംഗത്തിന്റെ രചയിതാവല്ലെങ്കിലും അത് പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കാമെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

2016-ൽ, അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി വേഴ്സസ് ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൽ, അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജുഡീഷ്യറിയെയോ കോടതി വിധിയെയോ വിമർശിച്ചത് രാജ്യദ്രോഹത്തിന് തുല്യമാകില്ലെന്ന് വിധിച്ചിരുന്നു.
ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ നിയമന കമ്മീഷനെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ 2016 ലെ വിധിയെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ലോ കമ്മീഷന്റെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും തുടർച്ചയായ റിപ്പോർട്ടുകൾ രാജ്യദ്രോഹ നിയമത്തിന്റെ വ്യാപകമായ ദുരുപയോഗത്തിന് അടിവരയിടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം, വിനോദ് ദുവ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കോവിഡ് -19 പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ വിമർശിക്കുകയും വ്യവസ്ഥയുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രയോഗത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തതിന് മാധ്യമപ്രവർത്തകനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട എഫ്ഐആറുകൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി.

രാജ്യദ്രോഹ നിയമത്തെ പുതുതായി ചോദ്യം ചെയ്തത്

മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ കിഷോർചന്ദ്ര വാങ്‌ഖേംച, കനയ്യ ലാൽ ശുക്ല, ണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്‌ത്ര എന്നിവർ നൽകിയ ഒരു കൂട്ടം ഹരജികൾക്ക് ശേഷം ഈ വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരായ പുതിയ വാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി സമ്മതിച്ചു. കേദാർ നാഥ് വിധി ശരിയാണോ എന്ന് പരിഗണിക്കുന്ന ഏഴംഗ ബെഞ്ച് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

“ഒറ്റപ്പെട്ട ദുരുപയോഗ സംഭവങ്ങൾക്ക്” ഈ വ്യവസ്ഥ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ തുടക്കത്തിൽ വ്യവസ്ഥയെ ന്യായീകരിച്ചെങ്കിലും, കൊളോണിയൽ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ പുനരവലോകനം ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യദ്രോഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രിതമായ കേദാർ നാഥ് നിർവചനം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമം പോലുള്ള കർശനമായ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് നിരവധി നിയമങ്ങളിലൂടെ പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഹരജിക്കാർ വാദിച്ചു.

കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ നിർണായകമാണ്, കാരണം അത് വ്യവസ്ഥയെ തല്ലിക്കെടുത്തിയാൽ, കേദാർ നാഥ് വിധിയെ അത് അസാധുവാക്കുകയും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻ വിധികൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, ഭാഷയിൽ നേർപ്പിക്കുകയോ അസാധുവാക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ, അതിന് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വ്യവസ്ഥ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ രാജ്യദ്രോഹ നിയമങ്ങൾ

യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ, രാജ്യദ്രോഹ നിയമം, 2009 ലെ കൊറോണേഴ്‌സ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ആക്‌ട് സെക്ഷൻ 73 പ്രകാരം ഔദ്യോഗികമായി റദ്ദാക്കി. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മേലുള്ള മരവിപ്പിക്കൽ പ്രഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അത്. 1275-ലെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ചട്ടപ്രകാരം, രാജാവ് ദൈവിക അവകാശത്തിന്റെ ഉടമയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യദ്രോഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുനിയമം, “അപകടം” എന്നും “അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവകാശമായി കാണാതിരുന്ന ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന്” ഉള്ള നിയമം എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, ഫെഡറൽ ക്രിമിനൽ കോഡ്, സെക്ഷൻ 2384 പ്രകാരം രാജ്യദ്രോഹം ഒരു ഫെഡറൽ കുറ്റകൃത്യമാണ്, ജനുവരി 6-ന് ക്യാപിറ്റോൾ ആക്രമണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കലാപകാരികൾക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2010-ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ രാജ്യദ്രോഹ നിയമം റദ്ദാക്കി, കഴിഞ്ഞ വർഷം സിംഗപ്പൂരും ഈ നിയമം അസാധുവാക്കി.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Explained news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: Sedition law explained origin history legal challenge supreme court