Latest News

കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാനും, വായിക്കാനും, പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും അവസരം; അക്കാദമിക മാർഗരേഖ ഇങ്ങനെ

ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ നിന്നും ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ക്ലാസുകൾ ഒരുക്കാനാണ് അധ്യാപകരോട് മാർഗരേഖയിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്

school opening, Education Minister, v sivankutty, school opening preparations, academic guidelines,

തിരുവനന്തപുരം: നീണ്ട ഒന്നരവർഷക്കാലത്തിനു ശേഷം നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ക്ലാസ് മുറികൾ വീണ്ടും സജീവമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. സ്‌കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി അക്കാദമിക മാർഗരേഖ സർക്കാർ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കി. ദീർഘ നാളത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് ശേഷം ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ക്ലാസുകൾ ഒരുക്കാനാണ് അധ്യാപകരോട് മാർഗരേഖയിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം കഴിഞ്ഞ അക്കാദമികവർഷം കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്റെ പുതിയരീതികൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അതേസമയം ക്ലാസ്സ് പഠനത്തിന്റെ നേരനുഭവങ്ങളിൽ വലിയ കുറവും സംഭവിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കി അവരെ പഠനത്തിന്റെ പൊതുധാരയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു.

വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പരിഗണിച്ചു ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. കുട്ടികൾക്കുണ്ടായ പഠനവിടവുകൾ (Learning Gap) പരിഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടാവണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുടേയും ഓൺലൈൻ പഠനപിന്തുണയുടേയും ഒപ്പമാണ് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാനും നേരനുഭവം നല്കാനുമായി ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നും മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു.

മാർഗരേഖയിലെ മറ്റു പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ താഴെ വായിക്കാം

മുഴുവൻ കുട്ടികളേയും സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക.

 • കുട്ടികളുമായി സ്‌നേഹോഷ്‌മളമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക.
 • കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും അവരുടെ പഠനഉല്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകുക.
 • ലഘുവ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുക.
 • ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അവസരം നൽകുക
 • ലഘുപരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുക.
 • അനുഗുണമായ സാമൂഹികശേഷികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്കൂൾ കൌൺസിലർമാരുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

പുതിയ കാലത്തിനായി അദ്ധ്യാപകർ സജ്ജരാകുക

 • നേരനുഭവത്തേയും ഓൺലൈൻ /ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തേയും ഫലപ്രദമായി കൂട്ടിയിണക്കണം.
 • വിഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ലഭിച്ച അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനും പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാനും ക്ലാസ്സ് മുറികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം.
 • പ്രായോഗിക പാഠങ്ങളും (പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസുകൾ) ലൈബ്രറി പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘപ്രവർത്തനങ്ങളും സ്കൂളിൽ ചെയ്യണം.
 • അസൈൻമെന്റുകളുടെ അവതരണത്തിനും പ്രതികരണങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
 • സ്കൂളിലെത്താൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും ഓൺലൈൻ പഠനവും തുടർന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

പാഠാസൂത്രണം സമഗ്രമാക്കുക

 • ലഭ്യമാകുന്ന പഠന ദിനങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം, വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നിവ ഇതിനായി പരിഗണിക്കണം.
 • എസ്സിഇആർടി തയ്യാറാക്കുന്ന മാർഗ്ഗരേഖക്കനുസരിച്ച് ജില്ലാതലത്തിൽ ഡയറ്റുകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കണം.
 • നവംബറിലെ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തയ്യാറാക്കുക.
 • നവംബറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി വിലയിരുത്തി ഡിസംബറിലെ അക്കാദമിക ആസൂത്രണം പൂർത്തിയാക്കുക

ടൈംടേബിൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ

 • ഓരോ സ്കൂളും അവരവരുടെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് വേണം തയ്യാറാക്കാൻ
 • സുരക്ഷിതമായി എത്രമാത്രം കുട്ടികളെ എത്തിക്കാനാകും എന്ന് വിലയിരുത്തണം.
 • കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, ക്ലാസ് മുറികൾ, ഇരിപ്പിടം ഇവയുടെ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു വേണം ടൈം ടേബിൾ

കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കി പഠനപിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക

 • കുട്ടികളുമായി അദ്ധ്യാപകർ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുക. ഇതവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കും. പഠനപങ്കാളിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
 • സഹിതം പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളുടെ കഴിവും പഠനപുരോഗതിയും രേഖപ്പെടുത്തുക. അവർക്ക് നന്നായി ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുക
 • കുട്ടികളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് വിലയിരുത്തി പാഠങ്ങൾ (Assessment Text) തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം നൽകണം.

രക്ഷിതാക്കളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പുവരുത്തുക

 • രക്ഷിതാക്കൾ ഭൂരിപക്ഷവും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരാണ്അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികളുടെ പഠനവിടവ് പരിഹരിക്കാനും, ലഘു പഠനപ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് സഹായം നല്കാനും കഴിയുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ ഫലപ്രദമായി സഹകരിപ്പിക്കണം.
 • കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാനും രക്ഷിതാവുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും കുട്ടികളുടെ ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.
 • ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ അടക്കം ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളിൽ എത്തിക്കണം. ഇതിനായി പ്രത്യേകരക്ഷകർതൃവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യണം.

സ്കൂൾ തുറക്കൽ ദിന പരിപാടികൾ ഭംഗിയായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക

 • സ്കൂൾ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കുക. കുട്ടികളുടെ പഠന ഉല്പന്നങ്ങളും ഇതിനുപയോഗപ്പെടുത്തുക
 • കുട്ടികളെ ആഘോഷപൂർവ്വം പ്രവേശനകവാടത്തിൽ നിന്നു തന്നെ സ്വീകരികുക
 • കഥകളും കവിതകളും പാട്ടുകളും കേൾക്കാനും പാടാനും അവസരമൊരുക്കുക
 • കുട്ടികളെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുക.

Get the latest Malayalam news and Explained news here. You can also read all the Explained news by following us on Twitter, Facebook and Telegram.

Web Title: Kerala school reopening academic guidelines

Next Story
ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത്?facebook down, ഫെയ്സ്ബുക്ക് തകരാറിൽ, വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ഫെയ്സ്ബുക്ക്, whatsapp down, Instagram down, facebook outage Explained, Explained news, iemalayalam, ഐഇ മലയാളം
The moderation of comments is automated and not cleared manually by malayalam.indianexpress.com
Best of Express