scorecardresearch

കർഷകർ ഉന്നയിക്കുന്ന വലിയ ആശങ്ക എന്താണ്? സർക്കാരിന് ചർച്ചചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ത്?

മൂന്ന് നിയമങ്ങളിൽ ഒരു നിയമത്തിനെതിരെയാണ് കൂടുതൽ എതിർപ്പ് ഉയരുന്നത്

കർഷകർ ഉന്നയിക്കുന്ന വലിയ ആശങ്ക എന്താണ്? സർക്കാരിന് ചർച്ചചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ത്?

കാർഷികരംഗവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പുതിയ നിയമങ്ങൾക്കെതിരേ കർഷകർ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഈ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പുയരുന്നത് ഒരു നിയമത്തിനെതിരെയാണ്. ആ മൂന്ന് നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നായ – ഫാർമേഴ്‌സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ് (പ്രമോഷൻ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ) ആക്റ്റിനെതിരെ (എഫ്.ടി.പി.സി. ആക്റ്റ്). അതിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ കാര്യമായി വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

മറ്റ് രണ്ട് നിയമങ്ങൾ

കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഗുരുതരമായ കാരണമായി ഉന്നയിക്കാത്ത മറ്റ് രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കാം.

“അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ” ഒഴികെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിധി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാണ് എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് (ഭേദഗതി) നിയമം. യുദ്ധം, ക്ഷാമം, മറ്റ് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളായി കണക്കാക്കും. ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ ഉൽ‌പന്നങ്ങളിൽ (അടിസ്ഥാനപരമായി ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്) 100ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലോ സംഭരിക്കാവുന്ന വിളകളിൽ (ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ)  50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലോ വിലവർധനവ് വന്നാലും അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളായി കണക്കാക്കും.

സ്റ്റോക്ക് പരിധി വ്യാപാരികൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ എന്നതിനാൽ – പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നവർ, കയറ്റുമതിക്കാർ, മൂല്യവർധനവിന്റെ വിവിധ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ എന്നിവരെ അവർ അവരുടെ ശേഷിക്കോ /ആവശ്യകതകൾക്കോ അപ്പുറത്ത് അളവുകൾ സൂക്ഷിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഭേദഗതിയുടെ പരിധിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു, ഇത് കർഷകരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.

വില ഉറപ്പാക്കലും കാർഷിക സേവനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കർഷകർക്കായുള്ള (ശാക്തീകരണ, സംരക്ഷണ) കരാർ നിയമം കരാർ കൃഷിക്കായി ഒരു നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും നടീൽ സീസണിന് മുമ്പായി കാർഷിക ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി (പ്രോസസ്സറുകൾ, വലിയ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റുമതിക്കാർ) കർഷകർ ധാരണയിലെത്തിയ കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ നിയമം.

വീണ്ടും, കരാർ കൃഷിയെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിനെതിരേ എതിർപ്പുയരേണ്ട കാര്യമില്ല.  കമ്പനികളും കൃഷിക്കാരും തമ്മിലുള്ള അത്തരം കരാറുകൾ ഇതിനകം തന്നെ നിലവിലുണ്ട്. പ്രത്യേക പ്രോസസ്സിംഗ് ഗ്രേഡുകളിലെ വിളകളിലോ (പെപ്‌സികോയും അതിന്റെ ചിപ്സുകൾക്കായി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കർഷകരുമായുണ്ടാക്കിയ കരാർ ഉദാഹരണം) ല്ലെങ്കിൽ കയറ്റുമതിക്കായോ (ഉദാഹരണം: ഗെർകിൻസ്) ഇത്തരം കരാറുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രോസസ്സറുകൾ / കയറ്റുമതിക്കാർ മുൻ‌കൂട്ടി സമ്മതിച്ച വിലയ്ക്ക് വിളകൾ വാങ്ങുക മാത്രമല്ല, കർഷകർക്ക് വിത്ത് / നടീൽ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ നൽകുകയും സാങ്കേതിക പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കരാർ കൃഷി സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല സാധാരണ എപി‌എം‌സി (അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി) മാൻഡിസുകളിൽ വ്യാപാരം നടത്താൻ കഴിയാത്ത വിളകൾക്കാണ് കാര്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറ്. ഗെർകിൻസ് വാങ്ങുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്ല.

പെപ്സികോ വാങ്ങുന്ന അവരുടെ ചിപ്സിന് ആവശ്യമായ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അടുക്കളകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും വ്യത്യസ്തങ്ങളായവയുമാണ്. കർഷകർ കരിമ്പും പാലും പിൽപനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിൽക്കില്ല. അവയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ പഞ്ചസാര മില്ലുകളും ഡയറി പ്ലാന്റുകളും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായി കരാർ കൃഷിയാണെന്ന് പറയാ. “ദേശീയ ചട്ടക്കൂട്” നിർമിക്കുന്നതിലൂടെ കരാർ കൃഷി ഔപചാരികമാക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും സ്പോൺസർ സ്ഥാപനത്തെ കർഷകരുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നിയമത്തിൽ.

വിവാദപരമായ നിയമം

ചുരുക്കത്തിൽ ഫാർമേഴ്‌സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ് (എഫ്‌പി‌ടി‌സി) നിയമം എന്ന ഒരു നിയമമാണ് വിവാദത്തിൽ. എപി‌എം‌സി മാൻ‌ഡികൾക്ക് പുറത്ത് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് (ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടെ) “ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന എപി‌എം‌സി നിയമത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാന നിയമത്തിനോ കീഴിൽ” മാർക്കറ്റ് ഫീസോ സെസ്സോ ലെവിയോ നൽകേണ്ടതില്ല.

കാർഷിക വിപണനത്തിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവകാശമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്‌നം. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 246 പ്രകാരം സംസ്ഥാന പട്ടികയിലെ 14ാം ഇനമായി “കൃഷി” യും 28ൽ “കമ്പോളങ്ങളും മേളകളും” ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലെ 42ാം ഇനം “അന്തർ-സംസ്ഥാന വ്യാപാര വാണിജ്യത്തെ”നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.

വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും “സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത്” സംസ്ഥാന പട്ടികയുടെ 26ാം എൻ‌ട്രിക്ക് കീഴിലാണെങ്കിലും, ഇത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലെ എൻ‌ട്രി 33 ലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമാണ്. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് കഴിയും.

“ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ എണ്ണക്കുരുക്കളും എണ്ണകളും”, കാലിത്തീറ്റ, കോട്ടൺ, ചണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലെ എൻ‌ട്രി 33 ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കാർഷികോത്പന്നങ്ങളിലെ അന്തർ-സംസ്ഥാന വ്യാപാരത്തിനുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നിയമവും കേന്ദ്രത്തിന് പാസാക്കാൻ കഴിയും, അവ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാന എപിഎംസി നിയമങ്ങളെയും അസാധുവാക്കുകയും ചെയ്യും. എഫ്‌പി‌ടി‌സി നിയമം അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ചില വിദഗ്ധർ കാർഷിക “വിപണനം”, “വ്യാപാരം” എന്നിവ തമ്മിൽ വേർതിരിവുള്ളതായി പറയും. കൃഷി എന്നതിൽ ഒരു കർഷകർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനാവും – വയൽ തയ്യാറാക്കൽ, കൃഷി തുടങ്ങി സ്വന്തം ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽ‌പന വരെ. കൃഷിക്കാർ ഒരു മണ്ഡിയിൽ പ്രാഥമിക വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് വയലിലെ ഉൽപാദനത്തെപ്പോലെ തന്നെ “കൃഷി” ആണ്. കൃഷിക്കാർ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ “വിപണനം” ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമാണ് “വ്യാപാരം” ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ നോക്കിയാൽ, കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തടസ്സരഹിതമായ വ്യാപാരം (സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും, അന്തർ-സംസ്ഥാനവും) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും സ്റ്റോക്ക്ഹോൾഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തതുമായ നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ കർഷകർ വിറ്റതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇവ സാധ്യമാകൂ. കാർഷിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ആദ്യ വിൽ‌പന നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ “വിപണന” ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, കേന്ദ്രത്തിന്റേതല്ല.

തങ്ങളുടെ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ നീക്കം, സംഭരണം, കയറ്റുമതി എന്നിവയിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും കർഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചില്ലറ വില ഉയരുമ്പോഴെല്ലാം കയറ്റുമതി നിരോധിക്കുന്നതിനും സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉള്ളി കർഷകർ ശക്തമായി എതിർത്തു. എന്നാൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ “വ്യാപാരവുമായി” ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “മാർക്കറ്റിംഗിനെ” സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർഷകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും ഉള്ളവർക്ക്, “ആർക്കും എവിടെയും വിൽക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം” എന്ന കാര്യത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തില്ല.

ഇതിനുള്ള കാരണം വളരെ ലളിതമാണ്: നെല്ല്, ഗോതമ്പ്, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, പരുത്തി, നിലക്കടല, കടുക് തുടങ്ങിയ വിളകൾ അടിസ്ഥാന താങ്ങു വിലയിൽ (എം‌എസ്‌പി) സർക്കാർ സംഭരണം നടത്തുന്നത് എപിഎംസി മണ്ഡികളിലാണ്. എപി‌എം‌സികളിൽ‌ നിന്നും കൂടുതൽ‌ വ്യാപാരം പുറത്തേക്ക് പോവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ‌, ഈ നിയന്ത്രിത മാർ‌ക്കറ്റ് യാർ‌ഡുകൾ‌ക്ക് വരുമാനം നഷ്‌ടപ്പെടും.

“അവ ഔദ്യോഗികമായി അടച്ചുപൂട്ടിയേക്കില്ല, പക്ഷേ ഇത് ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ വേഴ്സസ് ജിയോ പോലെയാകും. സർക്കാർ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾ മാത്രമേ ശേഷിക്കൂ, ”ഹരിയാനയിലെ പാനിപതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കർഷകൻ പറഞ്ഞു.

എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുക

പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷക യൂണിയൻ നേതാക്കൾ ചർച്ചയ്ക്ക് ഹാജരായാൽ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിന് അവരെ സമ്മതിപ്പിക്കാനായേക്കാം. എഫ്‌പി‌ടി‌സി നിയമവും എപി‌എം‌സി മണ്ഡികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതായി അവർ കാണുന്ന വ്യവസ്ഥകളുമാണ് കർഷകർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം. മണ്ഡികൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഇടപാടുകൾക്കുള്ള തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും കർഷകർക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്. ഇവ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെയും ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും ഓഫീസുകളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ നിയമം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. “അവ സ്വതന്ത്ര കോടതികളല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല, സമയബന്ധിതമായി പണമടയ്ക്കൽ ഉറപ്പ് നൽകുക,” അതേ കർഷകൻ പറഞ്ഞു.

ഇവ വെറും ഭയം ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അവ ചെറുതല്ല. സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഒരു അധിക ആവശ്യം കർഷകർ ഉന്നയിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസമാവും. എം‌എസ്‌പിയെ നിയമപരമായ അവകാശമാക്കുക എന്ന ആവശ്യം കർഷകർ ഉന്നയിച്ചാൽ. മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചാലും ആ ആവശ്യം നടപ്പാക്കുന്നത് സർക്കാരിന് അസാധ്യമായിരിക്കും.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Explained news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: Farmers big concern govt negotiate