തിരുവനന്തപുരം: പിജി ആയുർവേദ കോഴ്സുകളിലേയ്ക്ക് പ്രവേശനത്തിന് AIAPGET-2019 യോഗ്യതയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നവരിൽനിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2019-20 വർഷം കേരളത്തിലെ സ്വാശ്രയ ആയുർവേദ കോളേജുകളിൽ നിലവിൽ ഒഴിവുളള പിജി ആയുർവേദ സീറ്റുകളിലേയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പുതുതായി യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർഥികളെ പരിഗണിക്കുക. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നവംബർ 22 വൈകീട്ട് 5 മണിവരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. പുതുതായി അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാർഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സപ്ലിമെന്ററി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും.

സപ്ലിമെന്ററി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികളെയും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുളളതും നിലവിൽ പിജി ആയുർവേദ കോഴ്സിൽ ഇതുവരെയും പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്തതുമായ വിദ്യാർഥികളെയും ഒഴിവുളള സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലെ സീറ്റുകളിലേയ്ക്ക് പ്രവേശനത്തിനായി പരിഗണിക്കും.

More Education News

പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ യോഗ്യത നേടിയിരുന്നവർക്ക് പുതിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിജ്ഞാപനം www.cee.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ- 0471-2339101, 2339102, 2339103 & 2339104 (10 am-5 pm)

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook