പരീക്ഷ പുതുക്കിയ തീയതി

നാലാം സെമസ്റ്റർ സിബിസിഎസ് ബിഎസ്‌സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (2017 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2016 അഡ്മിഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2014 & 2013 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി) എന്നിവയുടെ പുതുക്കിയ തീയതി. പഴയ തീയതി ബ്രാക്കറ്റിൽ. ST1432.1 13.11.2019 (23.10.2019), 14.11.2019 (24.10.2019), 11.11.2019 (28.10.2019), 12.11.2019 (29.10.2019), 07.11.2019 (01.11.2019). ST1432.3, ST1442 07.11.2019 (01.11.2019).

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം

ബിടെക് ബിരുദ സപ്ലിമെന്ററി തിയറി പരീക്ഷകൾ ഇനി മുതൽ 16 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ചുമാത്രം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾ അഡ്മിഷൻ നേടിയ കോളേജും അവർ ഇനി മുതൽ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട പരീക്ഷാ കേന്ദ്രവും സംബന്ധിച്ച സർവകലാശാല ഉത്തരവ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ടൈംടേബിൾ

2019 നവംബറിൽ നടത്തുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജിയോ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

പരീക്ഷാഫലം

2019 ജൂൺ മാസത്തിൽ നടത്തിയ ബിഎൽഐഎസ്‌സി സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെ (Annual Scheme, SDE) ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും 30/10/2019 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ പഠനകേന്ദ്രം വഴി ജൂൺ-ജൂലൈ 2019-ൽ നടത്തിയ ഒന്നും രണ്ടും വർഷ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് (എംഎച്ച്ആർഎം) സപ്ലിമെന്ററി (2014 അഡ്മിഷൻ മുതൽ) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ 24/10/2019 മുതൽ ഇജി V സെക്ഷനിൽനിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കുളള അവസാന തീയതി 31/10/2019 ആണ്. വിശദവിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

2019 മാർച്ച് മാസം നടത്തിയ രണ്ടാം വർഷ ബിഫാം (സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുനർമൂല്യ നിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 2019 നവംബർ ഒന്നുവരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

2019 മാർച്ച് മാസം നടത്തിയ അവസാന വർഷ ബിഫാം (സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനു സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 2019 നവംബർ നാലുവരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook