കേരള സര്‍വകലാശാല

എസ്.സി/എസ്.ടി റിസര്‍ച്ച് സ്‌കോളര്‍സ്

എസ്.സി/എസ്.ടി (ഫുള്‍ടൈം) ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുളള സ്‌പെഷ്യല്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍സ് (2019-2020) യോഗ്യരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2020 ഫെബ്രുവരി 15. അപേക്ഷാഫോറവും വിശദവിവരങ്ങളും വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

പരീക്ഷാഫീസ്

2020 മാര്‍ച്ചില്‍ നടത്തുന്ന പാര്‍ട്ട് മൂന്ന് ബി.കോം ആന്വല്‍ സ്‌കീമിന്റെ മൂന്നാം വര്‍ഷവും രണ്ടാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷകള്‍ക്കുളള ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ 2020 ഫെബ്രുവരി 3 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ 2020 ഫെബ്രുവരി 10 വരെയും 150 രൂപ പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 13 വരെയും 400 രൂപ പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 15 വരെയും ഫീസടച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

മാര്‍ച്ച് 16 ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് (പഞ്ചവത്സരം) ബി.എ.എല്‍.എല്‍.ബി/ബി.കോം.എല്‍.എല്‍.ബി/ബി.ബി.എ.എല്‍.എല്‍.ബി ഡിഗ്രി പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴകൂടാതെ ഫെബ്രുവരി 7 വരെയും 150 രൂപ പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 10 വരെയും 400 രൂപ പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 12 വരെയും ഫീസടച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

പരീക്ഷാഫലം

കരിയര്‍ റിലേറ്റഡ് സി.ബി.സി.എസ്.എസ് 2019 മേയില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എസ്.സി എന്‍വിയോണ്‍മെന്റല്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് എന്‍വിയോണ്‍മെന്റ് ആന്റ് വാട്ടര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് (2018 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2017 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി, 2016, 2015 & 2014 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും 2020 ഫെബ്രുവരി 7 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

കരിയര്‍ റിലേറ്റഡ് സി.ബി.സി.എസ്.എസ് 2019 മേയില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എസ്.സി കെമിസ്ട്രി ആന്റ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കെമിസ്ട്രി (241) (2018 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2017 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി, 2016, 2015 & 2014 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും 2020 ഫെബ്രുവരി 07 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

2019 നവംബറില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ജിയോ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി (പി.ജി.ഡി.ജി.ഐ.എസ്.ടി) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

2019 ഒക്‌ടോബറില്‍ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ബി.എ (2018 അഡ്മിഷന്‍ – വിദൂരവിദ്യഭ്യാസം) ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

2019 മേയില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.കോം കൊമേഴ്‌സ് ആന്റ് ടാക്‌സ് പ്രൊസീജിയര്‍ ആന്റ് പ്രാക്ടീസ് (337), ബി.എസ്.സി ബോട്ടണി ആന്റ് ബയോടെക്‌നോളജി (2018 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2017 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി, 2016, 2015, 2014 & 2013 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 2020 ഫെബ്രുവരി 7 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

2019 മേയില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ കരിയര്‍ റിലേറ്റഡ് സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ബി.കോം കൊമേഴ്‌സ് ആന്റ് ടൂറിസം ആന്റ് ട്രാവല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 2020 ഫെബ്രുവരി 7 ന് മുമ്പ് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

എംജി സർവകലാശാല

പരീക്ഷ തീയതി

ഒന്നും മൂന്നും സെമസ്റ്റർ ബിടെക് (2015 അഡ്മിഷൻ മുതൽ – ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി – സീപാസ്) പരീക്ഷകൾ യഥാക്രമം ഫെബ്രുവരി 14, 17 തീയതികളിൽ ആരംഭിക്കും. പിഴയില്ലാതെ ഇന്ന് (ജനുവരി 31) വരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നുവരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ മൂന്നുവരെയും അപേക്ഷിക്കാം. വിദ്യാർഥികൾ പേപ്പറൊന്നിന് 55 രൂപ വീതം (പരമാവധി സെമസ്റ്ററിന് 210 രൂപ) സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായി പരീക്ഷഫീസിന് പുറമെ അടയ്ക്കണം.

പ്രാക്ടിക്കൽ

നാലാം സെമസ്റ്റർ എംഎസ്‌സി മോളിക്യുലാർ ബയോളജി ആൻഡ് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് (2017-2019 ബാച്ച്) പരീക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട് മൂല്യനിർണയത്തിനും വൈവാവോസിക്കും പിഴയില്ലാതെ ഫെബ്രുവരി ആറുവരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ 10 വരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 12 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ യുജി ഹാള്‍ടിക്കറ്റ്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിഎ/ബിഎസ്‌സി/ബിഎ അഫ്‌സല്‍-ഉല്‍-ഉലമ/ബിഎംഎംസി/ബിഎ മള്‍ട്ടിമീഡിയ റഗുലര്‍ (സിബിസിഎസ്എസ്)/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് (സിയുസിബിസിഎസ്എസ്) പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റും ടൈംടേബിളും വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിടെക് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ഫെബ്രുവരി 13-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ ബടെക്/പാര്‍ട്ട്‌ടൈം ബിടെക് (2009, 2014 സ്‌കീം) സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് താഴെ കൊടുത്ത ജില്ലകളിലെ കോളേജുകളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ ബ്രാക്കറ്റില്‍ കൊടുത്ത കേന്ദ്രത്തില്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകണം.

പാലക്കാട് ജില്ല (പാലക്കാട് എന്‍എസ്എസ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജ്), തൃശൂര്‍ ജില്ല (തൃശൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജ്), മലപ്പുറം ജില്ല (കോഹിനൂര്‍ ഐഇടി), കോഴിക്കോട് ജില്ല (കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലാ കാമ്പസ്). പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കോളേജില്‍ തന്നെയാണ് നടക്കുക.

പരീക്ഷാഫലം

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല എട്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിആര്‍ക് (2004 സ്‌കീം) റഗുലര്‍/സപ്ലിമെന്ററി (ഏപ്രില്‍ 2018) പരീക്ഷാഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന് ഫെബ്രുവരി 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല

ടൈംടേബിൾ

ഫെബ്രുവരി 18 ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബിഎ എൽഎൽബി (റെഗുലർ-2018 അഡ്മിഷൻ/ സപ്ലിമെന്ററി- 2016, 2017 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ടൈംടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ. 2009-2015 അഡ്മിഷൻ വിദ്യാർഥികളുടെ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷാ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook