കേരള സര്‍വകലാശാല

ടൈംടേബിള്‍

2019 ഡിസംബറില്‍ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംബിഎ (ഫുള്‍ടൈം/യുഐഎം/ട്രാവല്‍ ആൻഡ് ടൂറിസം/ഈവനിങ് – റെഗുലര്‍) പരീക്ഷയുടെ 2018 സ്‌കീം Internship & Comprehensive Vica Voce യുടേയും 2014 സ്‌കീം Employment and Value Oriented Learning Vantage Continued (EVOLV) യുടേയും ടൈംടേബിള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

പരീക്ഷാഫലം

കരിയര്‍ റിലേറ്റഡ് സിബിസിഎസ്എസ് 2019 മേയില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിഎ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് (133) (2018 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2017 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി, 2016, 2015 & 2014 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി), ബിസിഎ, ബിഎസ്‌സി ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് (2018 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2017 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി, 2016, 2015, 2014 & 2013 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി) എന്നീ ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫലങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 2020 ഫെബ്രുവരി 27 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

2019 ഓഗസ്റ്റില്‍ നടത്തിയ മൂന്നാം വര്‍ഷ ബിഎ/ബിഎ അഫ്‌സല്‍ – ഉല്‍ – ഉലമ സപ്ലിമെന്ററി പാര്‍ട്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുടെ (പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്, സോഷ്യോളജി, അറബിക്, അഫ്‌സല്‍ – ഉല്‍ – ഉലമ, ജേര്‍ണലിസം, സംസ്‌കൃതം, സെക്രട്ടേറിയല്‍ പ്രാക്ടീസ് എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍) പരീക്ഷാഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് 3 വരെയും ഓഫ്‌ലൈന്‍ വിദ്യാർഥികള്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട അപേക്ഷാഫോറത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 10 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാർഥികളുടെ കരട് മാര്‍ക്ക്‌ലിസ്റ്റ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. തോറ്റ വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് 2020 ലെ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴകൂടാതെ ഫെബ്രുവരി 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിടെക് (2008 സ്‌കീം) ഡിഗ്രി ജൂലൈ 2019 സപ്ലിമെന്ററി, പാര്‍ട്ട് ടൈം, മേഴ്‌സിചാന്‍സ് പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളുടേയും പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഓണ്‍ലൈനായി മാത്രം ഫെബ്രുവരി 28 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കരട് മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

2019 മേയില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിഎസ്‌സി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് (2018 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2017 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്, 2016, 2015, 2014, 2013 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകളുടെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി 27 വര അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

2019 നവംബറില്‍ നടത്തിയ ബാച്‌ലര്‍ ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ (നാല് വര്‍ഷ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്‌സ് – 2011 സ്‌കീം), മൂന്ന്, അഞ്ച് സെമസ്റ്റര്‍ സപ്ലിമെന്ററി, ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിപിഎഡ് (രണ്ട് വര്‍ഷ റെഗുലര്‍ ആന്റ് സപ്ലിമെന്ററി), മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിപിഎഡ് (രണ്ട് വര്‍ഷം – റെഗുലര്‍), 2019 ജൂലൈയില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എംസിഎ റെഗുലര്‍ ആൻഡ് സപ്ലിമെന്ററി (2015 സ്‌കീം) എന്നീ പരീക്ഷാഫലങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

2019 മേയില്‍ നടന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ (സിആര്‍ സിബിസിഎസ്എസ്) ബി.കോം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ (2018 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2017 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്, 2016, 2015, 2014, 2013 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി 138 2 (b) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 2020 ഫെബ്രുവരി 27 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

സിബിസിഎസ് ബിഎസ്‌സി നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ജൂലൈ 2019 (റെഗുലര്‍ 2017 അഡ്മിഷന്‍, ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് 2016 അഡ്മിഷന്‍, സപ്ലിമെന്ററി 2015, 2014, 2013 അഡ്മിഷന്‍) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പരീക്ഷാഫീസ്

2020 മാര്‍ച്ചില്‍ നടത്തുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിഎ ഓണേഴ്‌സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ഇന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചര്‍ (2015 അഡ്മിഷന്‍ മുതല്‍) പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിഴകൂടാതെ ഫെബ്രുവരി 22 വരെയും 150 രൂപ പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 26 വരെയും 400 രൂപ പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 28 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

എംജി സർവകലാശാല

അപേക്ഷ തീയതി

ആറാം സെമസ്റ്റർ യുജി (സിബിസിഎസ്) പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ 24 വരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ 26 വരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 27 വരെയും കോളേജ് മുഖേന അപേക്ഷിക്കാം. കോളേജുകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഫെബ്രുവരി 25 വരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 26നും 1050 രൂപ പിഴയോടെ 27നും ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താം.

നാലാം സെമസ്റ്റർ യുജി (സിബിസിഎസ്) പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മാർച്ച് രണ്ടുവരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ മാർച്ച് നാലുവരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ മാർച്ച് അഞ്ചുവരെയും കോളേജ് മുഖേന അപേക്ഷിക്കാം. കോളേജുകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ മാർച്ച് മൂന്നുവരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ മാർച്ച് നാലിനും 1050 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ മാർച്ച് അഞ്ചിനും ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താം.

ആറാം സെമസ്റ്റർ സിബിസിഎസ്എസ് യുജി (2013-2016 അഡ്മിഷൻ റീഅപ്പിയറൻസ്) പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ 25 വരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 26 വരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 27 വരെയും ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്ക്കാം.

നാലാം സെമസ്റ്റർ സിബിസിഎസ്എസ് യുജി (2013-2016 അഡ്മിഷൻ റീഅപ്പിയറൻസ്) പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മാർച്ച് മൂന്നുവരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ മാർച്ച് നാലുവരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ മാർച്ച് അഞ്ചുവരെയും ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്ക്കാം. വിശദവിവരം സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല

പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയ ഫലം

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിഎസ്‌സി/ബിസിഎ (സിയുസിബിസിഎസ്എസ്) നവംബര്‍ 2018 പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയ ഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍. ഉത്തരക്കടലാസ് തിരിച്ചറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ 15 ദിവസത്തിനകം പരീക്ഷാഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എംബിഎ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫിനാന്‍സ് ജൂലൈ 2019 പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയ ഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍. ഉത്തരക്കടലാസ് തിരിച്ചറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ 15 ദിവസത്തിനകം പരീക്ഷാഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

പരീക്ഷ

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എംആര്‍ക് (ഇന്റേണല്‍) (2015 പ്രവേശനം മുതല്‍) റഗുലര്‍/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 24-ന് ആരംഭിക്കും.

പരീക്ഷാഫലം

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല 2019 നവംബറില്‍ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് (സിസിഎസ്എസ്) പരീക്ഷാഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല

ടൈംടേബിൾ

മാർച്ച് 16 ന് ആരംഭിക്കുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ (റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് -2014 അഡ്മിഷൻ മുതൽ) ഏപ്രിൽ 2020 പരീക്ഷകളുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാസമയം രാവിലെ 09:30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12:30 വരെയാണ്. ടൈംടേബിൾ സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ.

പ്രായോഗിക /വാചാപരീക്ഷകൾ

നാലാം സെമസ്റ്റർ ബിടിടിഎം ഡിഗ്രി (സിബിസിഎസ്എസ് -റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി) ഏപ്രിൽ 2020 പ്രായോഗിക/വാചാ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 26 ന് സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ കോളേജുകളിൽ വച്ച് നടക്കും.

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബിടിടിഎം ഡിഗ്രി (സിബിസിഎസ്എസ് -റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി ) ഏപ്രിൽ 2020 പ്രായോഗിക/വാചാ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 25 (പീപ്പിൾസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മുന്നാട്, എംഐസി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, മഹാത്മാഗാന്ധി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ചെണ്ടയാട്) ഫെബ്രുവരി 27 (ജിപിഎം ഗവ. കോളേജ് മഞ്ചേശ്വരം, എംഎം നോളജ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്) തീയതികളിൽ നടക്കും.

നാലാം സെമസ്റ്റർ ബിഎസ്‌സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിഗ്രി (സിബിസിഎസ്എസ് -റെഗുലർ / സപ്ലിമെന്ററി) ഏപ്രിൽ 2020 കോർ പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 22 നും കോംപ്ലിമെന്ററി പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ 24 നും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾ പഠനവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook