കേരള സര്‍വകലാശാല

പരീക്ഷാഫലം

2019 ജൂലൈയില്‍ നടന്ന പത്താം സെമസ്റ്റര്‍ ബിഎഫ്എ (എച്ച്ഐ) (പെയിന്റിങ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ്ആര്‍ട്ട്) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും നവംബര്‍ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 2019 ജൂലൈയില്‍ നടത്തിയ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പഞ്ചവത്സര ബിഎഎല്‍എല്‍ബി/ബികോംഎല്‍എല്‍ബി/ബിബിഎഎല്‍എല്‍ബി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും നവംബര്‍ 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

പ്രാക്ടിക്കല്‍

2019 ജൂലൈയില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎസ്‌സി സുവോളജി (റെഗുലര്‍ ആൻഡ് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ നവംബര്‍ 19 മുതല്‍ 22 വരെ അതതു കോളേജുകളില്‍ നടക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

എംജി സർവകലാശാല

പരീക്ഷകൾ മാറ്റി

മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ നവംബർ 21, 28 തീയതികളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട്.

പുതുക്കിയ പരീക്ഷ തീയതി

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിൽ ഒക്‌ടോബർ 25ന് നടത്താനിരുന്നതും മാറ്റിവച്ചതുമായ ഏഴാം സെമസ്റ്റർ ബിഎ എൽഎൽബി/ബിബിഎ എൽഎൽബി/ബികോം എൽഎൽബി (2015 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ – പ്രോപ്പർട്ടി ലോ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോ 1) പരീക്ഷകൾ നവംബർ 19ന് നടക്കും. പരീക്ഷസമയം, കേന്ദ്രം എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല.

അപേക്ഷ തീയതി

നവംബർ 29 മുതൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബിഎസ്‌സി എംഎൽറ്റി റഗുലർ (2008 അഡ്മിഷൻ മുതൽ) പരീക്ഷയിൽ മൂന്നാം വർഷ സപ്ലിമെന്ററി വിദ്യാർഥികൾക്കും പങ്കെടുക്കാം. സപ്ലിമെന്ററി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ നവംബർ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വീണ്ടുമെഴുതുന്നവർ പേപ്പറൊന്നിന് 35 രൂപ വീതം (പരമാവധി 210 രൂപ) സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായി പരീക്ഷഫീസിന് പുറമെ അടയ്ക്കണം.

പ്രോജക്ട് മൂല്യനിർണയം, വൈവാവോസി അപേക്ഷ തീയതി

ആറാം സെമസ്റ്റർ എംസിഎ (2016 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ – അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾ/ 2011-2015 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി – അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾ, സീപാസ്, ലാറ്ററൽ എൻട്രി 2017 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ – വേക്കന്റ് സീറ്റ് അഡ്മിഷൻ/2013-2016 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി), ആറാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ. പുതിയ സ്‌കീം (സീപാസ് – 2016 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ/ലാറ്ററൽ എൻട്രി – 2017 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ), ആറാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ. പുതിയ സ്‌കീം (അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾ – 2017 അഡ്മിഷൻ ലാറ്ററൽ എൻട്രി – സ്‌പെഷൽ ബാച്ച്) പരീക്ഷകളുടെ പ്രോജക്ട് മൂല്യനിർണയത്തിനും വൈവാവോസിക്കും പിഴയില്ലാതെ നവംബർ 26 വരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ 27 വരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 29 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രൊവിഷണൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസായി 135 രൂപ പരീക്ഷഫീസിന് പുറമെ അടയ്ക്കണം.

പരീക്ഷഫലം

2019 ജൂണിൽ നടന്ന എട്ടാം സെമസ്റ്റർ പഞ്ചവത്സര ഇൻഗ്രേറ്റഡ് ഡബിൾ ഡിഗ്രി ബികോം (ഓണേഴ്‌സ്) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും നവംബർ 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

2019 ജൂണിൽ നടന്ന എട്ടാം സെമസ്റ്റർ പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡബിൾ ഡിഗ്രി ബിബിഎ (ഓണേഴ്‌സ്) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും നവംബർ 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല

എംബിബിഎസ് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ഫൈനല്‍ എംബിബിഎസ് പാര്‍ട്ട് രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി (2009 പ്രവേശനം മാത്രം), അഡീഷണല്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ സപ്ലിമെന്ററി (2008 ഉം അതിന് മുമ്പുള്ള പ്രവേശനം) പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴകൂടാതെ നവംബര്‍ 23 വരെയും 170 രൂപ പിഴയോടെ നവംബര്‍ 26 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎസ്‌സി ഫുഡ് സയന്‍സ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി (2016 മുതല്‍ 2018 വരെ പ്രവേശനം) സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴകൂടാതെ നവംബര്‍ 23 വരെയും 170 രൂപ പിഴയോടെ നവംബര്‍ 25 വരെയും ഫീസടച്ച് നവംബര്‍ 27 വരെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎസ്‌സി ഫുഡ് സയന്‍സ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി (സിബിസിഎസ്എസ്, 2019 സ്‌കീം-2019 പ്രവേശനം) റഗുലര്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴകൂടാതെ ഡിസംബര്‍ രണ്ട് വരെയും 170 രൂപ പിഴയോടെ ഡിസംബര്‍ നാല് വരെയും ഫീസടച്ച് ഡിസംബര്‍ ആറ് വരെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

പരീക്ഷാഫലം

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല 2018 ഡിസംബറില്‍ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎ സംസ്‌കൃതം സാഹിത്യ സ്‌പെഷ്യല്‍ (സിയുസിഎസ്എസ്) പരീക്ഷാഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന് നവംബര്‍ 26 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയയ ഫലം

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ബിഎ മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ (സിസിഎസ്എസ്) നവംബര്‍ 2017 പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയ ഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ബിഎഡ് ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ നവംബര്‍ 2018 പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയയ ഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍. ഉത്തരക്കടലാസ് തിരിച്ചറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ 15 ദിവസത്തിനകം പരീക്ഷാഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല

പരീക്ഷാഫലം

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പിജിഡിഎൽഡി (റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി) മെയ് 2018 പരീക്ഷാഫലം സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും പകർപ്പിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും നവംബർ 27 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഹോൾടിക്കറ്റ്

നവംബർ 19 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിഎഡ് (റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി) നവംബർ 2019 പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook