കേരള

പരീക്ഷാഫലം

കരിയര്‍ റിലേറ്റഡ് സിബിസിഎസ്എസ് നടത്തിയ (2013 അഡ്മിഷന് മുന്‍പ് – 2010, 2011 അഡ്മിഷന്‍ മേഴ്‌സി ചാന്‍സ്, 2012 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി) മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിഎ ഇംഗ്ലീഷ് ആന്‍ഡ് കമ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് (133) പ്രോഗ്രാമിന്റെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും ജനുവരി 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

2019 ജനുവരിയില്‍ നട ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച് സെമസ്റ്റര്‍ ബിഡെസ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ജനുവരി 14 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

ഡിസംബറില്‍ നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എംടെക് തീസിസ് ആന്‍ഡ് വൈവാ വോസി 2013 സ്‌കീം, നവംബര്‍ 2019 പരീക്ഷകളുടെ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എന്‍ജിനീയറിങ്) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

ടൈംടേബിള്‍

ജനുവരി 23 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിഎസ്‌സി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/ബിസിഎ (റെഗുലര്‍ – 2018 അഡ്മിഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി – 2017 അഡ്മിഷന്‍) പരീക്ഷകളുടെ വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

എംജി

പരീക്ഷാ തീയതി

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ എട്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിഎ. എല്‍എല്‍ബി പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് (2015 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍), ബി.എ. (ക്രിമിനോളജി) എല്‍.എല്‍.ബി. (ഓണേഴ്സ് – 2011 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി/ബി.എ. എല്‍.എല്‍.ബി. പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് (2012, 2013, 2014 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി), ബി.ബി.എ. എല്‍.എല്‍.ബി. പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് (2015 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍), ബി.ബി.എ. എല്‍.എല്‍.ബി. (ഓണേഴ്സ് – 2013 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി, 2014 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍), ബി.കോം. എല്‍.എല്‍.ബി. പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് (2015 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍), ബി.കോം എല്‍.എല്‍.ബി. (ഓണേഴ്സ് – 2013 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി, 2014 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍) പരീക്ഷകള്‍ ജനുവരി 22 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും.

പിഴയില്ലാതെ ജനുവരി ആറുവരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ ഏഴുവരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പര്‍ഫൈനോടെ എട്ടുവരെയും അപേക്ഷിക്കാം. റഗുലര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ 210 രൂപയും വീണ്ടുമെഴുതുന്നവര്‍ പേപ്പറൊന്നിന് 35 രൂപ വീതവും (പരമാവധി 210 രൂപ) സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായി പരീക്ഷഫീസിന് പുറമെ അടയ്ക്കണം.

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ. (ക്രിമിനോളജി) എല്‍.എല്‍.ബി. (ഓണേഴ്സ് – 2011 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി/ബി.എ. എല്‍.എല്‍.ബി. പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് – 2012-2014 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി), ബി.എ. എല്‍.എല്‍.ബി. പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് (2015 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി), പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡബിള്‍ ഡിഗ്രി ബി.എ. എല്‍.എല്‍.ബി. (ഓണേഴ്സ് – 2016 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍), ബി.ബി.എ. എല്‍.എല്‍.ബി. (ഓണേഴ്സ് – 2013, 2014 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി), ബി.ബി.എ. എല്‍.എല്‍.ബി. (ഓണേഴ്സ് – 2016 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍/2015 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി), ബി.കോം. എല്‍.എല്‍.ബി. (ഓണേഴ്സ് – 2013, 2014 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി), ബി.കോം. എല്‍.എല്‍.ബി. (ഓണേഴ്സ്-2016 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍/2015 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള്‍ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചുമുതല്‍ ആരംഭിക്കും.

പിഴയില്ലാതെ ജനുവരി ഏഴുവരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ എട്ടുവരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പര്‍ഫൈനോടെ ഒന്‍പതുവരെയും അപേക്ഷിക്കാം. റഗുലര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ 210 രൂപയും വീണ്ടുമെഴുതുന്നവര്‍ പേപ്പറൊന്നിന് 35 രൂപ വീതവും (പരമാവധി 210 രൂപ) സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായി പരീക്ഷാ ഫീസിന് പുറമെ അടയ്ക്കണം.

രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎസ്സി മോളിക്യുലാര്‍ ബയോളജി ആന്‍ഡ് ജനറ്റിക് എന്‍ജിനീയറിങ് (20182020 ബാച്ച്) പരീക്ഷകള്‍ ജനുവരി 17 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. പിഴയില്ലാതെ ജനുവരി മൂന്നുവരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ ആറുവരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പര്‍ഫൈനോടെ എട്ടുവരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രാക്ടിക്കല്‍

2019 നവംബറില്‍ നടന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎസ്സി ബയോ ടെക്നോളജി (സി.എസ്.എസ്. – റഗുലര്‍/സപ്ലിമെന്ററി/മേഴ്സി ചാന്‍സ്) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ 31 മുതല്‍ ജനുവരി 24 വരെ അതത് കോളേജുകളില്‍ നടക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ സര്‍വകലാശാല വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിഎസ്സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് (റഗുലര്‍/റീഅപ്പിയറന്‍സ്) ഒക്ടോബര്‍/നവംബര്‍ 2019 പരീക്ഷയുടെ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സര്‍ക്യൂട്ട്സ് ലാബ് (സി.ബി.സി.എസ്.), അനലോഗ് സര്‍ക്യൂട്ട്സ് ലാബ് (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.) എന്നിവ ജനുവരി എട്ട്, ഒന്‍പത് തീയതികളില്‍ അതത് കോളേജുകളില്‍ നടക്കും.

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എസ്സി. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മെയിന്റനന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് (റഗുലര്‍/റീഅപ്പിയറന്‍സ്) ഒക്ടോബര്‍/നവംബര്‍ 2019 പരീക്ഷയുടെ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സര്‍ക്യൂട്ട്സ് ലാബ് (സി.ബി.സി.എസ്.), അനലോഗ് സര്‍ക്യൂട്ട്സ് ലാബ് ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ സിസ്റ്റം ലാബ് (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.) എന്നിവ ജനുവരി എട്ട്, ഒന്‍പത് തീയതികളില്‍ ആലുവ യു.സി. കോളേജില്‍ നടക്കും.

പരീക്ഷാ ഫലം

2019 മാര്‍ച്ചില്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ബിഹേവിയറല്‍ സയന്‍സസില്‍ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ഫില്‍ റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ സൈക്കോളജി (സി.എസ്.എസ്.) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

2018 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎസ്സി സുവോളജി (റഗുലര്‍, സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ജനുവരി ഏഴുവരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

2018 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎസ്സി ഓപ്പറേഷന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍സ് (റഗുലര്‍, സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ആറുവരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

2018 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎ/എംഎസ്സി ബയോകെമിസ്ട്രി (റഗുലര്‍, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും എട്ടുവരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

2019 മേയില്‍ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎ സിറിയക് (റഗുലര്‍, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും എട്ടുവരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

കാലിക്കറ്റ്

അപേക്ഷാ തിയതി നീട്ടി

വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം/പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ/ബി.എസ്.സി/ബി.കോം/ബി.ബി.എ/ബി.എ മള്‍ട്ടിമീഡിയ/ബി.എ അഫ്സല്‍-ഉല്‍-ഉലമ (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്) റഗുലര്‍ പരീക്ഷക്ക് പിഴകൂടാതെ മൂന്നു വരെയും 170 രൂപ പിഴയോടെ ആറു വരെയും ഫീസടച്ച് ഏഴു വരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട്, ചലാന്‍ സഹിതം ജോയിന്റ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ഓഫ് എക്സാമിനേഷന്‍സ്-8, എക്സാമിനേഷന്‍ ഡിസ്റ്റന്‍സ് എഡ്യുക്കേഷന്‍, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ്, 673 635 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കണം.

പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ

വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നാം വര്‍ഷ എംഎ അറബിക് മേയ് 2019 പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ (കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍ വിത്ത് അറബിക് സോഫ്റ്റ്വെയര്‍) ജനുവരി ആറ് മുതല്‍ 16 വരെ തിരൂര്‍ തുഞ്ചന്‍ ഗവ. കോളേജില്‍ നടക്കും. ഷെഡ്യൂള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook