കോമുണ്ണിക്കുറുക്കന്‍ കോഴിപിടിക്കാന്‍ കോതകുളങ്ങരപോയി. എന്നിട്ടൊ? ഹയ്യട! നല്ലൊരു കുറുമുണ്ടിക്കോഴിയെ കിട്ടി.

കോഴിയേയും കൊണ്ട് കോഴഞ്ചേരിയിലെത്തിയപ്പോള്‍ അതാ, ഒരാട്ടിന്‍കുട്ടിയേയും ചുമന്നുകൊണ്ട് കോമാളിക്കരടി വരുന്നു.

കോമാളിക്കരടി ചോദിച്ചു. ” കോമുണ്ണിക്കുറുക്കാ ചങ്ങാതീ, ഞാനീ ആട്ടിന്‍കുട്ടിയെ തരാം. പകരമെനിക്ക് കുറുമുണ്ടിക്കോഴിയെ തരാമോ?”

”ഓഹോ, തരാമല്ലോ”- കോമുണ്ണിക്കുറുക്കന്‍ വേഗം കോഴിയെ കൊടുത്തിട്ട് ആട്ടിന്‍കുട്ടിയെ പകരം വാങ്ങി. ആട്ടിന്‍ കുട്ടിയേയും കൊണ്ട് ആലങ്ങാട്ടെത്തിയപ്പോള്‍ അതാവരുന്നു കത്തിവില്‍പ്പനക്കാരന്‍ ആണ്ടിപ്പണ്ടാരം!

അയാള്‍ ചോദിച്ചു. കോമുണ്ണിക്കുറുക്കാ തിരുമാലീ, ഞാനൊരു വെള്ളിക്കത്തിതരാം. പകരം നിന്റെ ആട്ടിന്‍കുട്ടിയെ എനിക്കു തരാമോ?”

”ഓഹോ, തരാമല്ലോ”- കോമുണ്ണിക്കുറുക്കന്‍ വേഗം ആട്ടിന്‍കുട്ടിയെ കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളിക്കത്തി വാങ്ങി.

വെള്ളിക്കത്തിയുമായി പള്ളിക്കരയിലെത്തിയപ്പോള്‍ അതാ വരുന്നു, ചെണ്ടവില്‍പ്പനക്കാരന്‍ മുനിയാണ്ടിയമ്മാവന്‍!

അമ്മാവന്‍ ചെണ്ട കൊട്ടിക്കൊണ്ടു ചോദിച്ചു: ”കോമുണ്ണിക്കുറുക്കാ മണ്ടൂസേ, ഞാന്‍ നല്ലൊരു ചെണ്ടതരാം. പകരം നിന്റെ വെള്ളിക്കത്തി എനിക്ക് തരാമോ?”sippy pallippuram, story, childrens story, iemalayalam

”ഓഹോ തരാമല്ലോ”- കോമുണ്ണിക്കുറുക്കന്‍ വേഗം വെള്ളിക്കത്തി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു കളിച്ചെണ്ട വാങ്ങി.

കോമുണ്ണിക്കുറുക്കന്‍ ചെണ്ടയും കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടേക്കടവിലെത്തിയപ്പള്‍ അതാ, അവിടൊരു കല്യാണം! ആരുടെയാ? ഞൊണ്ടിത്താറാവിന്റെ!

ഞൊണ്ടിത്താറാവ് പട്ടുചേലയുംചുറ്റി കല്യാണപ്പന്തലിലിരിക്കുന്നത് കോമുണ്ണിക്കുറുക്കന്‍ കണ്ടു. അവന്‍ ഉറക്കെ ചെണ്ടകൊട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെയിരുന്ന് കല്യാണക്കച്ചേരി പാടാന്‍ തുടങ്ങി.

”കോതകുളങ്ങരെപ്പോയി വരുന്നേ

കിണ്ടാണ്ടം കിറു-കിണ്ടാണ്ടം!

കോഴിയേം കൊണ്ടു കടന്നുകളഞ്ഞേ

കിണ്ടാണ്ടം കിറു-കിണ്ടാണ്ടം!

കോഴികൊടുത്തൂ-ആടിനെവാങ്ങീ

കിണ്ടാണ്ടം കിറു-കിണ്ടാണ്ടം!

ആടുകൊടുത്തൂ-കത്തിയും വാങ്ങി

കിണ്ടാണ്ടം കിറു-കിണ്ടാണ്ടം!

കത്തികൊടുത്തൂ-ചെണ്ടയും വാങ്ങി

കിണ്ടാണ്ടം കിറു-കിണ്ടാണ്ടം!

ചെണ്ടയടിച്ചേ-ഡിണ്ടക ഡിണ്ടം

കിണ്ടാണ്ടം കിറു-കിണ്ടാണ്ടം!

ഞൊണ്ടിത്താറാവിന് കല്യാണം വന്നേ

കിണ്ടാണ്ടം കിറു-കിണ്ടാണ്ടം!

കല്യാണക്കച്ചേരി കേട്ടുരസിക്കാം

കിണ്ടാണ്ടം കിറു-കിണ്ടാണ്ടം!sippy pallippuram, story, childrens story, iemalayalam

– കോമുണ്ണിക്കുറുക്കന്റെ പാട്ടുകേട്ട് പന്തലിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ കൈകൊട്ടിയും തലയാട്ടിയും കല്യാണച്ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കുകൊണ്ടു.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook