കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്തോറും നമ്മള്‍ കാണുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിസ്താരം കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോ നമുക്ക് കഥ പറച്ചിലും കേള്‍ക്കലും കഥയുള്ളവരായിത്തീരലും തുടങ്ങാം അല്ലേ? അപ്പോള്‍ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരേ തുള്ളിച്ചാടി ഓടിയോടി വരിക കഥകളിലേയ്ക്ക്…

ഇക്കഥകള്‍ വായിച്ചു കൊടുക്കാം, ഓഡിയോ ഉള്ളതിനാല്‍ കേള്‍പ്പിച്ചും കൊടുക്കാം. പൊട്ടും പൊടിയും ചേര്‍ത്ത് അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാവാം.

അപ്പോള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളും വീട്ടുകാരും വാ, നമുക്ക് കഥച്ചെപ്പു തുറക്കാം.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

വഴിയില്‍ ഒരു കല്ല്

വെറുതേ ഒരു രസത്തിന്, ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചില് പാസ്സാക്കിയതാണ് പൂച്ചച്ചാര്.

എന്നിട്ടോ, വഴിയില്‍ കിടന്ന കല്ലില്‍ തട്ടി, തലേം കുത്തി വീണു അവന്‍.

കാലും വാലും മുറിഞ്ഞു.

അവന് കല്ലിനോട് ദേഷ്യമായി.

അവന്‍, മുറിയാത്ത കാലു കൊണ്ട്, കല്ലുതട്ടി ദൂരെയെറിയാന്‍ നോക്കി.

അപ്പോഴോ? ആ കാലും മുറിഞ്ഞു.

കല്ലിന് ചിരി വന്നു.

‘അങ്ങാടീത്തോറ്റതിന് അമ്മയോട് എന്നു പറയുന്ന മാതിരിയാണല്ലോ നിന്റെ കാട്ടായം എന്റെ പൂച്ചച്ചാരേ’ എന്നവന്‍ ചിരിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ, പൂച്ചച്ചാര്‍ക്ക് ഒന്നുകൂടെ ദേഷ്യമായി.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

‘കല്ലേ, നീ മിണ്ടിപ്പോകരുത്,’ എന്നവന്‍ എന്തൊക്കെയോ ഇല പിഴിഞ്ഞ് മുറിവില്‍ വച്ചുകെട്ടുന്നതിനിടെ ഒച്ചവെച്ചു.

‘കണ്ണും മൂക്കുമില്ലാതെ ഓടി വന്നിട്ടല്ലേ, എന്റെ മേത്ത് തട്ടി വീണത്, ശ്രദ്ധിച്ചു നടന്നിരുന്നേല്‍ വീഴുമായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ? ഇതുവഴി എത്ര പേര്‍ പോണു, അവരാരും എന്റെ മേത്തു തട്ടി വീണില്ലല്ലോ? അവരൊക്കെ നിലത്തു നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചു നടക്കുന്നവരാ. മാനം നോക്കി നടന്നിട്ട്, ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ എന്നോട് തട്ടിക്കയറുന്നോ,’ എന്ന് കല്ലും, അവനെ തിരിച്ച് വഴക്കു പറഞ്ഞു.

‘എന്താ ബഹളം’ എന്നു അപ്പോള്‍ ആ വഴിയേ വന്ന ഒരു കുറുക്കന്‍ ചോദിച്ചു.

കാര്യമൊക്കെ കേട്ടപ്പോള്‍, കുറുക്കന്‍ പൂച്ചയോട് ചോദിച്ചു- ‘നീ എന്നും നടക്കണ വഴിയല്ലേ? അവിടെ കല്ലുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയുകയും ചെയ്യാം. ഓടി വന്നപ്പോ കല്ലിന്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി, അതിന്മേല്‍ത്തട്ടി വീണു, അത്രയല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ?’

ചെറിയൊരു ചമ്മലോടെ പൂച്ചച്ചാര്, മുറിവു പറ്റിയ തന്റെ രണ്ടുകാലും ഒരുവാലും നീട്ടിവച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് തലയാട്ടി.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

‘ആ കല്ല് വഴിയില്‍ കിടക്കുന്നതു കണ്ടിരുന്നു എങ്കില്‍, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം, നീ എന്താ ആ കല്ല് എടുത്തു മാറ്റാതിരുന്നത്’ എന്നു ചോദിച്ചു കുറുക്കന്‍.

‘അതെനിയ്ക്കു മടിയായിട്ടാ കുറുക്കച്ചാരേ,’ എന്നു പറഞ്ഞു പൂച്ചച്ചാര്.

‘നേരത്തേ അതെടുത്തു മാറ്റിയിരുന്നെങ്കില്‍, ഇപ്പോ അതിന്മേല്‍ത്തട്ടി, അലച്ചു തല്ലിവീഴുമായിരുന്നോ നീയ്,’ എന്നു ചോദിച്ചു കുറുക്കന്‍.

‘നിന്റെ വേദന കുറഞ്ഞെങ്കില്‍ വാ, നമുക്കു രണ്ടുപേര്‍ക്കും കൂടി അത്, ഇപ്പഴെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലേയ്ക്ക് പിടിച്ചിടാം’ എന്നു പറഞ്ഞു അവന്‍.

Read More Stories from Priya AS Here: പ്രിയ എ എസ് എഴുതിയ കഥകള്‍ വായിക്കാം

കാലും വാലുമൊക്കെ തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് പൂച്ച, എഴുന്നേറ്റു ചെന്ന് കല്ലു പിടിച്ചു മാറ്റാന്‍, കുറുക്കന്റെ കൂടെ കൂടി.

കല്ല്, ‘താങ്ക് യു’ പറഞ്ഞു. അവന് കൂട്ടായി, കുറേ കല്ലുകള്‍ ഉള്ള ഒരിടത്തേയ്ക്കാണേ അവരവനെ പിടിച്ചു മാറ്റി വച്ചത്.

കല്ലിനു അതു കാരണം വലിയ സന്തോഷമായി.

വേദന കുറഞ്ഞപ്പോ പൂച്ചച്ചാരും കുറുക്കനും കൂടി, ആ കല്ലുങ്കൂട്ടത്തിലെ ചെറുതു നോക്കി പെറുക്കിയെടുത്ത് കൊത്തങ്കല്ലുകളിച്ചു.

നമ്മൾ വേനലൊഴിവിന് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ കഥ വായനയും കഥ വായിച്ചു കേൾക്കലും എന്ന് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അറിയിച്ചാൽ സന്തോഷം. നിര്‍ദേശങ്ങളും സ്വാഗതം.  

ഈ കുഞ്ഞു കഥകൾക്കായി വരയ്ക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപെടുക. കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായുള്ള കഥകൾക്കായി കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നതിൽപ്പരം രസം മറ്റെന്തുണ്ട്?

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook