കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്തോറും നമ്മള്‍ കാണുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിസ്താരം കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോ നമുക്ക് കഥ പറച്ചിലും കേള്‍ക്കലും കഥയുള്ളവരായിത്തീരലും തുടങ്ങാം അല്ലേ? അപ്പോള്‍ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരേ തുള്ളിച്ചാടി ഓടിയോടി വരിക കഥകളിലേയ്ക്ക്…

ഇക്കഥകള്‍ വായിച്ചു കൊടുക്കാം, ഓഡിയോ ഉള്ളതിനാല്‍ കേള്‍പ്പിച്ചും കൊടുക്കാം. പൊട്ടും പൊടിയും ചേര്‍ത്ത് അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാവാം.

അപ്പോള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളും വീട്ടുകാരും വാ, നമുക്ക് കഥച്ചെപ്പു തുറക്കാം.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

മടിയന്‍ തേന്‍കുരുവി

കുഞ്ഞന്‍ ഒരു തേന്‍കുരുവിയാണ്.

അവന്‍, ഒരു കാര്യവും നേരത്തും കാലത്തും ചെയ്യില്ല.

താമസിച്ചേ ഉറങ്ങൂ, താമസിച്ചേ എണീയ്ക്കൂ, ‘വരൂ തേനന്വേഷിച്ചു പൂക്കളിലേക്ക് പോകാം’ എന്ന് അച്ഛനുമമ്മയും പറഞ്ഞാല്‍ ‘ഇത്തിരി നേരം കൂടി കഴിയട്ടെ,’ എന്നു പറഞ്ഞ് മടി പിടിച്ചിരിയ്ക്കും.

അവന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് പറന്നു ചെന്ന്, പൂക്കളില്‍ തേന്‍ കുടിയ്ക്കാന്‍ നോക്കുമ്പോഴോ, പല ദിവസങ്ങളിലും, പൂക്കളിലെ തേനെല്ലാം വേറെ കിളികള്‍ വന്നു കുടിച്ചു തീര്‍ത്തിട്ടുണ്ടാവും.

അപ്പോ, അവന് വിശന്നു കണ്ണുകാണാന്‍ വയ്യാതാവും. വിശന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ച്, കൂട്ടില്‍ തിരികെ വന്ന്, അവന്‍ വലിയ വായിലേ കരയാന്‍ തുടങ്ങും.

‘സ്വൈര്യം വേണ്ടേ, ഇവനെ ഒന്നു കരയാതിരുത്താന്‍ എന്തേലും ചെയ്യ്’ എന്ന് അച്ഛന്‍, അമ്മയോട് പറയും.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

അപ്പോ, ക്ഷാമകാലത്തേയ്ക്ക് ശേഖരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന തേന്‍ ഭരണി തുറന്ന്, അമ്മക്കുരുവി അവന് തേന്‍ കൊടുക്കും.

എന്നിട്ട്, വെയില് വന്നു മേത്തുവീഴും വരെ ഉറങ്ങുന്നതിനു അവനെ വഴക്കും പറയും.

അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, വയറു പൊട്ടും വരെ ‘ഇനീം ഇനീം’ എന്നു പറഞ്ഞമ്മയോട് ചോദിച്ചുവാങ്ങി, അവന്‍ തേന്‍ കുടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കും.

‘ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ, ഭരണിയിലെ തേന്‍ കുടിച്ചു രസിച്ചിരുന്നാല് ക്ഷാമ കാലത്തേയ്ക്ക് മിച്ചമൊന്നുമുണ്ടാവില്ല, നമ്മള്‍ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചു ജീവിയ്‌ക്കേണ്ടി വരുമേ അപ്പോള്‍’ എന്ന് അമ്മ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കും.

‘അതപ്പോഴല്ലേ, അപ്പോഴത്തെ കാര്യം അപ്പോ നോക്കാം’ എന്നു പറയും കുഞ്ഞന്‍കിളി.

അവന്റെ കൂട്ടു കുഞ്ഞന്‍ കിളികളും പറഞ്ഞു – ‘ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ ക്ഷാമ കാലത്ത് പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചു നീയും അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലും തോലും പരുവത്തിലാകും’.

‘നിങ്ങക്കെന്തറിയാം?’ എന്നു ചോദിച്ചു പുച്ഛിച്ചു അന്നേരമവന്‍.

പിന്നെ അവരുമായുള്ള കൂട്ടും വെട്ടി.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

ഒടുക്കം തേന്‍ ഭരണി കാലിയായി. അപ്പോഴേയ്ക്ക് ക്ഷാമ കാലവും വന്നു.

പൂക്കള്‍ വിടരുന്നതു കുറയുന്ന മഞ്ഞു കാലത്തിനാണ് ക്ഷാമ കാലം എന്നു പറയുന്നത്.

എവിടെയും ഒരു പൂവ് പോലും കാണാനില്ലാതായി .

എത്ര രാവിലെ, എത്ര ദൂരേയ്ക്കു പറന്നു ചെന്നാലും, ഒരു തുള്ളി തേന്‍ കിട്ടാത്ത മഞ്ഞുകാലം വരും എന്നറിയാവുന്നതു കൊണ്ടാണ് അമ്മക്കുരുവി, തേന്‍ഭരണി റെഡിയാക്കി വച്ചിരുന്നത്.

എണീക്കാന്‍ മടി പിടിച്ച്, പൂക്കളില്‍ നിന്നു തേന്‍ കിട്ടാതെ വന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം, കുമ്പ നിറയെ തേന്‍ കുടിച്ചു തീര്‍ത്തതോര്‍ത്ത് കുഞ്ഞിക്കുരുവിയ്ക്ക് സങ്കടമായി.

‘നേരത്തേ ഉറങ്ങണം, നേരത്തേ എണീയ്ക്കണം, മടി പിടിച്ച് തോന്നിയ നേരം വരെ കിടന്നുറങ്ങരുത്, എന്നെല്ലാം അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞിട്ട് കേള്‍ക്കാതിരുന്നിട്ടല്ലേ ഇപ്പോ ഈ കഷ്ടസ്ഥിതി വന്നത്?’ എന്ന് അവനോട് കൂട്ടുകാരെല്ലാം ചോദിച്ചു.

അവരെല്ലാം, അവരുടെ വീട്ടിലെ തേന്‍ഭരണിയില്‍, അവരുടെ വീട്ടുകാര്‍ ക്ഷാമ കാലത്തേയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന തേനെല്ലാം കുടിച്ച്, വയറു നിറഞ്ഞ് ഏമ്പക്കവും വിട്ട് ഇരിയ്ക്കുന്ന ഇരിപ്പു കണ്ട് കുഞ്ഞിക്കിളിയ്ക്ക് സങ്കടവും അസൂയും ദേഷ്യവും വന്നു.

പക്ഷേ അവര്‍ക്കാര്‍ക്കും അവനോട് പാവം തോന്നിയില്ല, ആരും അവന് ഒരു തുള്ളിത്തേന്‍ പോലും കൊടുത്തുമില്ല.

അവരു നല്ലതു പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ, വാലും വെട്ടിച്ചു പുച്ഛിച്ചു നടന്നു പോയ ആളല്ലേ അവന്‍!

മഞ്ഞു കാലമങ്ങനെ തീരാറാവുകയാണ് .

എന്നാലും ഇപ്പോഴും ക്ഷാമ കാലം തീര്‍ന്നിട്ടൊന്നുമില്ല.

പക്ഷേ ചില ചെടികളൊക്കെ മൊട്ടിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

കുഞ്ഞിക്കിളി ഇപ്പോള്‍ നേരത്തേ ഉറങ്ങി നേരത്തേ ഉണരും, വിശന്നുവലഞ്ഞിട്ട് കിടക്കാന്‍ പറ്റാതായാല്‍, ആരായാലും നേരത്തേ ഉണര്‍ന്നുപോവില്ലേ!

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

പച്ചവെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് ചിറകുകളുടെ ശേഷിയൊക്കെ പോയെങ്കിലും, അവന്‍ അതിരാവിലെ എണീറ്റ്, പൂ മൊട്ടുകളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു പറയും, ‘വേഗം വിരിയ്, നിങ്ങള്‍ വിരിഞ്ഞാല്‍ ഇത്തവണ ആദ്യം എത്തുക ഞാനാണ് തേന്‍ കുടിയ്ക്കാന്‍. ഞാന്‍ എന്റെ മടിയന്‍ സ്വഭാവം മാറ്റിയില്ലെങ്കിലേ, കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയാവില്ല.’

‘ശരിയാണ്, ശരിയാണ്’ എന്നു പറയുമ്പോലെ, പൂ മൊട്ടുകള്‍, കാറ്റില്‍ തലയാട്ടി.

തേനൊന്നും കിട്ടാതെ അവശരായി, കിളിക്കൂടിനു മൂലയില്‍ കിടപ്പായിരുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും, കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു.

‘ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീയ് നല്ല കുട്ടി ആവാന്‍ തീരുമാനിച്ചല്ലോ, സന്തോഷമായി, സന്തോഷമായി’ എന്ന് ‘ക്വീ ക്വീ’ എന്ന് അവര്‍ ചിലയ്ക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോള്‍ കുഞ്ഞനും സന്തോഷമായി.

പിന്നെയും കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചില ചെറിയ ‘ക്വീ ക്വീ’ ശബ്ദങ്ങള്‍ എന്നോര്‍ത്തു കുഞ്ഞന്‍ കുരുവി.

കൂടിനു പുറത്തുനിന്നാണ് ശബ്ദമെന്നു തോന്നി, അവന്‍ വാതില്‍ തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴോ? ഒരു കുഞ്ഞു തേന്‍ ഭരണിയുമായി വന്നു നില്‍ക്കുകയാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാര്‍.

Read More Stories from Priya AS Here: പ്രിയ എ എസ് എഴുതിയ കഥകള്‍ വായിക്കാം

കുഞ്ഞന്‍ അവന്റെ മടിയും അനുസരണയില്ലായ്മയും മാറ്റാന്‍ തീരുമാനിച്ചതറിഞ്ഞ്, അവന് സമ്മാനമായി തേന്‍ ഭരണി കൊടുക്കാനായി വന്നതായിരുന്നു അവരെല്ലാം.

‘നീ നല്ല കുട്ടിയാകാന്‍ വേണ്ടിയാണ്, ഞങ്ങളിതു വരെ നിനക്ക്, ഒരു തുള്ളിത്തേന്‍ പോലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നുകൊണ്ടുവന്നു തരാതിരുന്നത്’ എന്നു പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം.

കുഞ്ഞന്‍ തിടുക്കത്തില്‍, കൊക്ക് തേന്‍ഭരണിയിലേക്ക് ഇറക്കി തേന്‍ രുചിച്ചു.

അമൃതിനു കാണില്ല ഇത്രയും സ്വാദെന്നവനു തോന്നി.

കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് തേനുമ്മ കൊടുത്തിട്ട് അവന്‍ തേന്‍ഭരണിയുമായി അകത്തേയ്‌ക്കോടി.

അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എന്തു സന്തോഷമാകും, തേന്‍ കുടിക്കുമ്പോള്‍ എന്നോര്‍ത്തപ്പോള്‍ അവന്റെ ക്ഷീണമെല്ലാം പൊയ്‌പ്പോയി.

മടി, എന്തൊരു ചീത്തക്കാര്യമാണല്ലേ!

നമ്മൾ വേനലൊഴിവിന് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ കഥ വായനയും കഥ വായിച്ചു കേൾക്കലും എന്ന് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അറിയിച്ചാൽ സന്തോഷം. നിര്‍ദേശങ്ങളും സ്വാഗതം.  

ഈ കുഞ്ഞു കഥകൾക്കായി വരയ്ക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപെടുക. കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായുള്ള കഥകൾക്കായി കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നതിൽപ്പരം രസം മറ്റെന്തുണ്ട്?

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook