കണ്ണന്റെ മുറിയിലെ തുമ്പിക്കടല്‍

മനുഷ്യരും തുമ്പികളും ഹെലിക്കോപ്റ്ററും ഉള്ള കഥയായാലോ ഇന്ന് നമുക്ക്?

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്തോറും നമ്മള്‍ കാണുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിസ്താരം കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോ നമുക്ക് കഥ പറച്ചിലും കേള്‍ക്കലും കഥയുള്ളവരായിത്തീരലും തുടങ്ങാം അല്ലേ? അപ്പോള്‍ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരേ തുള്ളിച്ചാടി ഓടിയോടി വരിക കഥകളിലേയ്ക്ക്…

ഇക്കഥകള്‍ വായിച്ചു കൊടുക്കാം, ഓഡിയോ ഉള്ളതിനാല്‍ കേള്‍പ്പിച്ചും കൊടുക്കാം. പൊട്ടും പൊടിയും ചേര്‍ത്ത് അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാവാം.

അപ്പോള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളും വീട്ടുകാരും വാ, നമുക്ക് കഥച്ചെപ്പു തുറക്കാം.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

കണ്ണന്റെ മുറിയിലെ തുമ്പിക്കടല്‍

മകരത്തുമ്പികള്‍ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറക്കുകയായിരുന്നു.

വെയിലിന്റെ നിറത്തിലുള്ള, കനം കുറഞ്ഞ ചിറകാണ് മകരത്തുമ്പിയ്ക്ക്. എന്നിട്ട് ചിറകിലവിടവിടെ കറുത്ത പൊട്ട്.

അവര് ഇളം വെയിലത്ത് പറന്നു കളിയ്ക്കും.

കണ്ണന്, അവരെ ജനാലയിലൂടെ നോക്കി നിന്നപ്പോള്‍, പറക്കുന്ന ഒരു കടല്‍ എന്നു തോന്നി.

മകരത്തുമ്പികള്‍ പറന്നു കളിയ്ക്കുന്ന, മൈതാനത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് കണ്ണന്‍.

‘തുമ്പികള്‍ എത്ര ചെറുതാണ്,’ എന്നു ഉച്ചത്തില്‍ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍, അങ്ങുയരത്തില്‍ ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു പോയി.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ വലിയ ഒരു തരം തുമ്പിയാണ്, എന്നു വിചാരിച്ചു മകരത്തുമ്പികള്‍.

ഹെലിക്കോപ്റ്ററിന്റെ മുഴങ്ങുന്ന ശബദം കേള്‍ക്കുക കൂടി ചെയ്തപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് പേടിയായി.

ഞങ്ങളെ അവനെങ്ങാന്‍ പിടിച്ചുതിന്നുമോ, എന്നവര്‍ക്ക് പേടിയായി.

പെട്ടെന്നവര്‍ പറക്കലൊക്കെ നിര്‍ത്തി, മാവിന്റെ ഇലക്കൂട്ടങ്ങളില്‍ ചെന്ന് ഒളിച്ചിരുന്നു.

മാവിന്മേല്‍ ഒരു പച്ചവണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

പച്ചവണ്ട് പറഞ്ഞു ‘ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ ഒരു ജീവിയല്ല. അത് എഞ്ചിന്‍ കൊണ്ടോടുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്, അതില്‍ മനുഷ്യരാണ് സഞ്ചരിക്കുക.’

തുമ്പികള്‍ക്കത്ഭുതമായി. മനുഷ്യര്‍, ആകാശത്തില്‍ കൂടിയും സഞ്ചരിക്കുമോ?

കണ്ണനായിരുന്നു അവര്‍ക്ക് പരിചയവും കൂട്ടുമുള്ള ഒരേ ഒരു മനുഷ്യന്‍.

അവന്‍, അച്ഛന്റെ കാറിലും സ്‌ക്കൂട്ടറിലും സെക്കിളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവര്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

‘നീയും നിന്റച്ഛനും ഹെലിക്കോപ്റ്ററില്‍ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ’ എന്നു ചോദിക്കാനായി അവരെല്ലാം കൂടി കണ്ണന്റെ വീട്ടിനകത്തേയ്ക്കു ചെന്നു.

ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ, വെറുതെ ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണന്, തുമ്പികളെ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷമായി.

അവനവരുടെ പുറകെ ഓടുകയും കൈ കൊട്ടുകയും ഉച്ചത്തില്‍ ചിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

‘എന്താ കണ്ണാ അവിടെ ബഹളം എന്ന്’ കുളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അമ്മ, അപ്പോള്‍ കണ്ണനോട് കുളിമുറിയില്‍ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

‘ഞാന്‍ ജനലില്‍ക്കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടു നില്‍ക്കാറുള്ള തുമ്പികളില്ലേ, അവിടെ മൈതാനത്ത് അവര്‍ പറന്നു കളിക്കുമ്പോ, അവരെ നോക്കി മകരത്തുമ്പികള്‍ എന്നാണവരുടെ പേര് എന്നമ്മ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, അവരെല്ലാം കൂടി നമ്മളെ കാണാന്‍ നമ്മുടെ വീടിനകത്തേയ്ക്കു വന്നിരിക്കുന്നു’ എന്നമ്മയോട് അവന്‍ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

‘കണ്ണനവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് കേട്ടോ, അമ്മ കുളി കഴിഞ്ഞുവന്നിട്ടേ തിരികെ പോകാവൂ, മകരത്തുമ്പികളെ അമ്മ അടുത്തു കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി എന്ന് കണ്ണനവരോട് പറയൂ’ എന്നമ്മ പറഞ്ഞു.

‘നിങ്ങളെ കാണാന്‍ അമ്മയ്ക്ക് കൊതി, വേഗം പറന്നു പോകല്ലേ, ഇവിടെ ഈ ഊഞ്ഞാലില്‍ വന്നിരിയ്ക്ക്, പറന്നു പറന്നു നിങ്ങളുടെ ചിറകെല്ലാം തളര്‍ന്നുകാണില്ലേ, ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ഊഞ്ഞാലിലിരുത്തി ആട്ടാം’ എന്നു പറഞ്ഞു കണ്ണന്‍.

Read More Stories from Priya AS Here: പ്രിയ എ എസ് എഴുതിയ കഥകള്‍ വായിക്കാം

കണ്ണന്റെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോള്‍, ഹെലിക്കോപ്റ്ററിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാന്‍ വന്നതൊക്കെ മറന്ന് തുമ്പികള്‍ സന്തോഷത്തിലായി.

അവരെ അങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലാട്ടുന്നതിനിടെ, പിന്നെയും, പുറത്ത് ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ വന്നു, ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളോടെ.

‘അതൊരു ഹെലികോപ്റ്ററല്ലേ, നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യൂല്ലാന്നേ,’ എന്ന് ഉറപ്പു പറഞ്ഞു കണ്ണന്‍. അവര്‍ക്കതു കേട്ട് സമാധാനമായി.

അപ്പോഴേയ്ക്ക് അമ്മ വന്ന്, കണ്ണു വിടര്‍ത്തി ഹായ് എന്നു മകരത്തുമ്പിക്കൂട്ടത്തിനെ നോക്കി നിന്നു.

അമ്മയുടെ സന്തോഷം കണ്ട്, കണ്ണനും തുമ്പികള്‍ക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷം വന്നു.

അവര് ഹെലി്‌കോപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പിന്നെയും മറന്നു പോയി.

എന്നിട്ട്, അമ്മയ്ക്കു കാണാന്‍ വേണ്ടി, പറന്നു കളിയ്ക്കാനാരംഭിച്ചു.

അന്ന് കണ്ണന്റെ മുറിയ്ക്ക്, അവന്‍ തന്നെ ഇട്ട പേരാണ് – ‘മകരത്തുമ്പിക്കടല്‍.’

നമ്മൾ വേനലൊഴിവിന് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ കഥ വായനയും കഥ വായിച്ചു കേൾക്കലും എന്ന് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അറിയിച്ചാൽ സന്തോഷം. നിര്‍ദേശങ്ങളും സ്വാഗതം.  

ഈ കുഞ്ഞു കഥകൾക്കായി വരയ്ക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപെടുക. കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായുള്ള കഥകൾക്കായി കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നതിൽപ്പരം രസം മറ്റെന്തുണ്ട്?

Get the latest Malayalam news and Children news here. You can also read all the Children news by following us on Twitter, Facebook and Telegram.

Web Title: Kids holiday story priya a s children stories podcast audiobook audible kannante muriyile thumbikkadal

Next Story
മടിയന്‍ തേന്‍കുരുവിholiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children
The moderation of comments is automated and not cleared manually by malayalam.indianexpress.com