കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്തോറും നമ്മള്‍ കാണുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിസ്താരം കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോ നമുക്ക് കഥ പറച്ചിലും കേള്‍ക്കലും കഥയുള്ളവരായിത്തീരലും തുടങ്ങാം അല്ലേ? അപ്പോള്‍ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരേ തുള്ളിച്ചാടി ഓടിയോടി വരിക കഥകളിലേയ്ക്ക്…

ഇക്കഥകള്‍ വായിച്ചു കൊടുക്കാം, ഓഡിയോ ഉള്ളതിനാല്‍ കേള്‍പ്പിച്ചും കൊടുക്കാം. പൊട്ടും പൊടിയും ചേര്‍ത്ത് അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാവാം.

അപ്പോള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളും വീട്ടുകാരും വാ, നമുക്ക് കഥച്ചെപ്പു തുറക്കാം.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

ജിറാഫിന്റെ തലയിലേക്ക് ഒരു അണ്ണാന്‍ചാട്ടം

ജിറാഫ് നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. കുറേ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയായിരുന്നു, അവന്റെ നടപ്പ്.

പല മരങ്ങളും, അവന്റെ തലയില്‍ മുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ചില മരങ്ങള്‍ക്ക്, അവനേക്കാള്‍ പൊക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

ചിലത്, അവനേക്കാള്‍ വളരെ ഉയരം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു.

അവനോരോ മരങ്ങളില്‍ നിന്നും പല തരം പഴങ്ങളൊക്കെ പറിച്ചു തിന്നു കൊണ്ടും പൂക്കളൊക്ക മണത്തു കൊണ്ടും, അങ്ങനെ തലയുലര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു നടന്നുവരുന്നത് കാണാന്‍ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

അവന്റെ പൊക്കവും നടപ്പിന്റെ ഭംഗിയും കണ്ട്, മാവിന്‍ കൊമ്പിലിരുന്ന അണ്ണാന് ശരിയ്ക്കും അസൂയ വന്നു.

അണ്ണാന്‍, ഒരു കൊമ്പത്തുനിന്ന്, ജിറാഫിന്റെ ദേഹത്തേയ്ക്ക് ഒറ്റച്ചാട്ടം.

അങ്ങനെ ചാടിവീണപ്പോള്‍, ജിറാഫിന്റെ വയറിന്‍ മേലാണ്, അണ്ണാന് പിടുത്തം കിട്ടിയത്.

ജിറാഫ് ചോദിച്ചു. ‘നീ എന്റെ ദേഹത്തേയ്ക്ക് എന്തിനാ ചടുപടോന്ന് ചാടിവീണത്?’

അണ്ണാന്‍ പറഞ്ഞു, ‘ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന്.’

എന്നിട്ടവന്‍, ജിറാഫിന്റെ വയറില്‍ നിന്ന്, അതിന്റെ കഴുത്തിലൂടെ പിടിച്ചു പിടിച്ച്, ഒരേണിയിലെന്ന പോലെ മുകളിലേയ്ക്ക് കയറാനാരംഭിച്ചു.

അപ്പോള്‍ ജിറാഫിന് ഇക്കിളിയായി. അവന്‍ കുടുകുടാ എന്ന് ചിരിയായി.

‘നീ ഇങ്ങനെ വയറ് കലുക്കിച്ചിരിച്ചാല്‍, ഞാന്‍ നിന്റെ ദേഹത്തെ പിടി വിട്ട് താഴെ വീഴുമേ’ എന്നു പറഞ്ഞു അണ്ണാന്‍.

എന്നിട്ടും ജിറാഫിന്, അവന്റെ ചിരി നിര്‍ത്താന്‍ പറ്റിയില്ല.

ജിറാഫിന്റെ ചിരിക്കിടയിലൂടെ തന്നെ അണ്ണാന്‍, സര്‍ക്കസുകാരനെപ്പോലെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് മുകളിലേയ്ക്ക് കയറി, അവന്റെ തലയില്‍ കയറി ഇരുന്ന് ചുറ്റുപാടും നോക്കി.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

‘നീ കളിച്ചു കളിച്ച് എന്റെ തലയില്‍ കയറിയിരിപ്പായോ, താഴെ ഇറങ്ങെടോ’ എന്ന് ജിറാഫ് കളിയായി പറഞ്ഞു.

അണ്ണാന്‍, രസിച്ച് രസിച്ച് ജിറാഫിന്റെ തലപ്പൊക്കത്തിലിരുന്ന്, ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ നോക്കി.

അപ്പോ അവന്, പെട്ടെന്ന് തലകറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങി.

‘ഞാനിപ്പോ തലേംകുത്തി താഴെ വീഴും ഈ ജിറാഫിന്റെ തലേന്ന്, താഴെ മണ്ണിലേയ്ക്ക്. അങ്ങനെയെങ്ങാനും വീണാല്‍ പിന്നെ ജീവന്‍ ഒരു തരിപോലും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല.’

അവന്‍ അതോടെ കരച്ചിലായി. ‘എനിയ്ക്ക് നിന്‍റെ തലേലിരിക്കണ്ടാ, എന്നെ ഒന്ന് താഴെയിറക്ക്, പ്‌ളീസ്,’ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ്.

അവന്‍റെ നിര്‍ത്താതെയുള്ള നിലവിളിയും ബഹളവും കേട്ട് ജിറാഫിന് സ്വൈര്യമില്ലാതായെന്നു പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ.

ജിറാഫ്, അണ്ണാനെ വീഴ്ത്താതെ ഒരു വിധം നടന്ന്, അണ്ണാന്റെ താമസസ്ഥലമായ മാവിനടുത്തെത്തിയതും അണ്ണാന്‍, അവന്റെ സ്വന്തം മാവിന്‍കൊമ്പിലേയ്ക്ക് ഒറ്റച്ചാട്ടം.

ജീവന്‍ തിരിച്ചു കിട്ടിയ മട്ടില്‍, അവന്‍ എവിടേയ്‌ക്കോ ചാടിയോടി മറഞ്ഞു.

Read More : പ്രിയ എ എസ് എഴുതിയ കഥകള്‍ വായിക്കാം

‘ഇനി എന്റെ തലയിലേയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, കണ്ണില്‍ക്കണ്ട എവിേടയ്‌ക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ആവേശത്തില്‍ ചാടി വീഴും മുമ്പ് നല്ലോണം ആലോചിക്കണേ, അണ്ണാനേ,’ എന്ന് അവനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജിറാഫ്.

അതു കേട്ടിട്ടാണോ പേടി മാറാഞ്ഞിട്ടാണോ ആവോ അണ്ണാന്‍, അവന്‍ ചാടിയോടിപ്പോകുന്ന പോക്കില്‍, തല വെട്ടിച്ച് ജിറാഫിനെ ഒന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കി.

പിന്നെ കുറേ ദിവസത്തേയ്ക്ക് അവന്‍, അവന്റെ കൂട്ടില്‍ത്തന്നെ പേടിച്ചു വിറച്ച് ഇരിപ്പായിരുന്നു എന്നാണ് ബാക്കി ജീവികളെല്ലാം, ജിറാഫ് അതുവഴി പോകുമ്പോഴെല്ലാം അവനോട് പറഞ്ഞത്.

ജിറാഫ് വിചാരിച്ചു, എന്തൊരു പേടിത്തൊണ്ടന്‍ അണ്ണാന്‍…!

 ഡല്‍ഹിയിലെ മദേര്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി നിഖില ശങ്കര്‍ ആണ് ഇന്നത്തെ കഥക്കായി വരച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook