scorecardresearch

Stories

ഒരു പ്രധാന സാഹിത്യരൂപമായ ചെറുകഥ ഗദ്യത്തിലുള്ള കല്പിതകഥ (Fiction) യുടെ ഒരു ഉപ വിഭാഗമാണ്. കേസരി ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ” ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെയോ, രംഗത്തിന്റെയോ, ഭാവത്തിന്റെയോ ഗദ്യത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ചെറുകഥ . ഭാവനയിലുള്ള ഒരു സന്ദർഭം മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറുകഥയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. നോവലിലെതു പോലെ കാര്യങ്ങൾ പരത്തി പറയുന്നതിനു പകരം സംഗ്രഹിച്ചു പറയുകയാണു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.

Stories News

priya as , childrens stories, iemalayalam
കുളത്തിന്‍കര നൃത്തം

“എന്റെ ആമച്ചാരേ നീ എത്ര എളുപ്പമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചു തന്നത്” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ…

priya as , childrens stories, iemalayalam
മാങ്കോസ്റ്റിൻ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ

“അപ്പോഴതുവഴി ഇല തിന്ന ആടുകയറി വന്നു.അത് മ് ഹേ എന്നു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി.” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ…

priya as , childrens stories, iemalayalam
താറാക്കുഞ്ഞും കോഴിക്കുഞ്ഞും പിന്നൊരു സാരിയും

“എന്റെ താറാക്കുഞ്ഞിനെയും കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയും കൂടി പഠിപ്പിക്കുമോ ആ വിദ്യ?” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ കഥ.

priya as , childrens stories, iemalayalam
കുറച്ച് മയിൽപ്പീലി വിശേഷങ്ങൾ

“അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അവനവനോട് സ്നേഹം വേണം എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അപ്പോഴതു വഴിയൊരു കാറ്റു പോയി” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ്…

priya as , childrens stories, iemalayalam
കഥക്കുട്ടി മിയക്കുട്ടി

“കഥ പകുതിയാവുമ്പോ മിയ ഇടയ്ക്കു കയറി കഥയെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നടത്തുമായിരിക്കും എന്നാണ് അമ്മയുടെ പ്രതീക്ഷ” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന…

priya as , childrens stories, iemalayalam
ചിത്രശലഭ ബെഡ്ഷീറ്റ്

“അവർ തിരിച്ചു മുറിയിലേക്കു വന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ചയെന്താണെന്നോ?ബില്ലി എന്ന പൂച്ച ഷീറ്റിന്മേലേക്കു ചാടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു.” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ്…

Children Story, Priya AS, kids story
നജ്മയ്ക്ക് കുട്ടിശ്ശങ്കരനെ കിട്ടിയ കഥ

“അത്തരം ഒരു സൈക്കിള്‍ യാത്രയില്‍ ബീച്ചില്‍ വച്ച് അവള്‍ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടിശ്ശങ്കരനെ.”വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ കഥ

priya as , childrens stories, iemalayalam
ലൈലയുടെ ചിന്തകള്‍

“എനിക്ക് നായെയോ മുയലിനെയോ തത്തെയെയോ ലവ് ബേഡ്സിനെയോ ഒന്നും കൂട്ടിലിട്ട് വളര്‍ത്തുന്നതിഷ്ടമല്ല അമ്മാവാ” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല…

priya as , childrens stories, iemalayalam
മുറ്റത്തെ വെള്ളപ്പാത്രങ്ങള്‍

“അവള്‍ മുറ്റത്തേക്കു വെളളപ്പാത്രവുമായി പോകുന്നതു കണ്ടതേ ഒരു കാക്ക അവളുടെ പുറകേ പോയി. “വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല…

priya as , childrens stories, iemalayalam
ചിത്രത്തിലെ മൂന്നു കുഞ്ഞിപ്പെൺകുട്ടികൾ

” രാവിലെ ഗ്രേസ് പതിവുനേരമായിട്ടും എണീക്കാതിരുന്നപ്പോള്‍ അമ്മ വന്ന് അവളെ വിളിച്ചെണീപ്പിയ്ക്കാന്‍ നോക്കി . അവളോ ഉറക്കത്തോടുറക്കം തന്നെ “വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ…

priya as , childrens stories, iemalayalam
ഒരപ്പൂപ്പൻ താടിക്കഥ

” അവനുണ്ടോ ഇതു വല്ലതും കേട്ട ഭാവം? അവനപ്പോഴും അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ പുറകെ ഓട്ടം തന്നെ ഓട്ടം.”വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ്…

priya as , childrens stories, iemalayalam
കാട്ടാനയില്‍ നിന്ന് ദിനോസറിലേക്ക് ഒരു ശങ്കു

“ശങ്കു വാശി പിടിച്ചു. അങ്ങനൊന്നും പരഞ്ഞാല്‍ പറ്റില്ല. എനിക്കിപ്പോ വേണം ജീവനുള്ള ദിനോസറിനെ”വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ…

priya as , childrens stories, iemalayalam
മിന്നാമിന്നി വെളിച്ചങ്ങൾ

“മഴയെയും കൂട്ടി വരണേ എന്റമ്മക്കായി എന്ന് അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജോ”വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ കഥ.

priya as , childrens stories, iemalayalam
കളിപ്പാട്ട ജിറാഫ്

“ജിറാഫ് അവരുടെ ഒച്ച കേട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്നു. അവർ തന്നെ ഉപദവിക്കാൻ വരികയാണെന്നോർത്ത് അപ്പുവിന്റെയടുക്കലേ ക്കോടി.”വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല…

priya as , childrens stories, iemalayalam
മഞ്ഞ ജിലേബി നേരങ്ങള്‍

“കിളികള്‍ക്ക് മന്ത്രമറിയാം, ആരെയെങ്കിലും ചുമക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ അവര്‍ , മന്ത്രം ചൊല്ലി വലുതാകും എന്നു പറഞ്ഞു ചിന്നു ” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ…

priya as , childrens stories, iemalayalam
മയില്‍പ്പീലി നിറമുള്ള കൂട്ടുകാര്‍

“ഭംഗി നോക്കിയല്ല പെരുമാറ്റം നോക്കിയാണ് താന്‍ കൂട്ടുകാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മയില്‍” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ…

priya as , childrens stories, iemalayalam
ലീല ചിത്രശലഭത്തിന്റെ തേൻ യാത്രകൾ

“അവൻ പറയുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ലീല, എനിക്ക് വിശക്കുന്നേ എന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. ” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചുകൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ…

priya as , childrens stories, iemalayalam
കുഞ്ഞിത്താറാവിന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ

“താറാക്കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ മടിയില്‍ തല വെച്ചു കിടന്ന് വീണ്ടും സ്വപ്‌നം കാണാന്‍ തുടങ്ങി ” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചുകൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല…

priya as , childrens stories, iemalayalam
അനന്തുവിന്റെ പിസ

” അപ്പോള്‍ പീറ്ററിന്റെ മുഖം വിടര്‍ന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് . അപ്പോ അനന്തു പറഞ്ഞു , പോവല്ലേ , മൂന്നാല് പഴുത്ത മാങ്ങയും കൂടി തരാം.” വേനലവധിക്കാലത്ത്…

priya as , childrens stories, iemalayalam
ശന്തനുവിന്റെ ക്യാരറ്റുകള്‍

“ഇന്നലെ അവരുടെ ക്യാരറ്റ് അന്വേഷിച്ചു വന്നത് ആരാണെന്നറിയാമോ? സാക്ഷാല്‍ സിംഹരാജന്‍” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചുകൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ കഥ.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Best of Express