ഒന്‍പതു ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ഉത്സവമാണ് നവരാത്രി. അവസാന മൂന്നു ദിനങ്ങള്‍ ദുർഗ്ഗാഷ്ടമി, മഹാനവമി, വിജയദശമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വിജയദശമി ദിനത്തിലാണ് വിദ്യാരംഭം. വിദ്യാരംഭം മുഹൂര്‍ത്തം സമയത്ത് കുട്ടികള്‍ ആദ്യമായി അക്ഷരം കുറിക്കും.

dussehra, dussehra 2019, dussehra 2019 date in india, when is dussehra, when is dussehra 2019, dussehra date 2019, dussehra festival, dussehra 2019 date india, dussehra india 2019, when is dussehra in 2019, when is dussehra 2019 in india, dussehra 2019 date in india calendar, dussehra 2019 in india calendar

Navarathri or navaratri or navratri is a Hindu festival that spans nine nights and is celebrated every year in the autumn. The festival concludes with durgashtami, mahanavami and vijayadashami. Vidyarambham ritual is conducted on a predetermined vidyarambham muhurtham on the vijayadashami day.