scorecardresearch

Malayalam Writer News

adil madathil, poem, iemalayalam
അതേ സ്വപ്നം- ആദിൽ മഠത്തിൽ എഴുതിയ കവിത

“ഉപ്പയ്ക്കുമുമ്മയ്ക്കുമിടയിൽ യൂണിഫോമിട്ടു കിടക്കുന്ന എന്നെക്കൊണ്ടു പോകാൻ വാനിറങ്ങി വരുമയാളെ!” സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴുള്ള കുട്ടിക്കാല ഓർമ്മയെ കുറിച്ച് ആദിൽ മഠത്തിൽ എഴുതിയ കവിത

priya as , childrens stories, iemalayalam
കുളത്തിന്‍കര നൃത്തം

“എന്റെ ആമച്ചാരേ നീ എത്ര എളുപ്പമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചു തന്നത്” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ…

chandramathi, memories, iemalayalam
ഏകാന്തതയിൽ അഭിമുഖം ഞങ്ങൾ

” വയസ്സുകാലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്നതിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചവർക്കേ മനസ്സിലാവു. ഇപ്പോൾ നടക്കാനും പ്രയാസമായി, ആകെ ഒറ്റപ്പെട്ട്, അതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ മകളോടൊപ്പം. ” സാഹിത്യകാരിയായ ചന്ദ്രമതി എഴുതുന്ന അമ്മയോടൊപ്പമുള്ള ആത്മാനുഭവം

priya as , childrens stories, iemalayalam
മാങ്കോസ്റ്റിൻ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ

“അപ്പോഴതുവഴി ഇല തിന്ന ആടുകയറി വന്നു.അത് മ് ഹേ എന്നു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി.” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ…

priya as , childrens stories, iemalayalam
താറാക്കുഞ്ഞും കോഴിക്കുഞ്ഞും പിന്നൊരു സാരിയും

“എന്റെ താറാക്കുഞ്ഞിനെയും കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയും കൂടി പഠിപ്പിക്കുമോ ആ വിദ്യ?” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ കഥ.

priya as , childrens stories, iemalayalam
കുറച്ച് മയിൽപ്പീലി വിശേഷങ്ങൾ

“അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അവനവനോട് സ്നേഹം വേണം എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അപ്പോഴതു വഴിയൊരു കാറ്റു പോയി” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ്…

priya as , childrens stories, iemalayalam
കഥക്കുട്ടി മിയക്കുട്ടി

“കഥ പകുതിയാവുമ്പോ മിയ ഇടയ്ക്കു കയറി കഥയെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നടത്തുമായിരിക്കും എന്നാണ് അമ്മയുടെ പ്രതീക്ഷ” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന…

priya as , childrens stories, iemalayalam
ചിത്രശലഭ ബെഡ്ഷീറ്റ്

“അവർ തിരിച്ചു മുറിയിലേക്കു വന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ചയെന്താണെന്നോ?ബില്ലി എന്ന പൂച്ച ഷീറ്റിന്മേലേക്കു ചാടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു.” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ്…

jayakrishnan , novel, iemalayalam
ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ: ഭാഗം രണ്ട്- അധ്യായം പന്ത്രണ്ട്; നോവൽ അവസാനിക്കുന്നു

” പക്ഷേ, ആരുമില്ലായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നില്ല അവരാരും. കാരണം അവർ ജീവിച്ചതും മരിച്ചതും കഥകളിലല്ലായിരുന്നു ” ചിത്രകാരനും കവിയുമായ ജയകൃഷ്ണൻ എഴുതുന്ന “ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ” എന്ന…

priya as , childrens stories, iemalayalam
ലൈലയുടെ ചിന്തകള്‍

“എനിക്ക് നായെയോ മുയലിനെയോ തത്തെയെയോ ലവ് ബേഡ്സിനെയോ ഒന്നും കൂട്ടിലിട്ട് വളര്‍ത്തുന്നതിഷ്ടമല്ല അമ്മാവാ” വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല…

jayakrishnan , novel, iemalayalam
ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ: ഭാഗം രണ്ട്- അധ്യായം പതിനൊന്ന്

“അഴികൾക്കിടയിൽ പതുങ്ങിനിന്ന തവിട്ടുപുള്ളികളുള്ള പല്ലിയും അയാളോടൊപ്പം ചിരിച്ചു. “ചിത്രകാരനും കവിയുമായ ജയകൃഷ്ണൻ എഴുതുന്ന “ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ” എന്ന നോവലിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം

priya as , childrens stories, iemalayalam
മുറ്റത്തെ വെള്ളപ്പാത്രങ്ങള്‍

“അവള്‍ മുറ്റത്തേക്കു വെളളപ്പാത്രവുമായി പോകുന്നതു കണ്ടതേ ഒരു കാക്ക അവളുടെ പുറകേ പോയി. “വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല…

jayakrishnan , novel, iemalayalam
ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ: ഭാഗം രണ്ട്- അധ്യായം പത്ത്

” നിനക്കും ചിറകു മുളയ്ക്കും, പാത്രത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ചാരായത്തിലെ കുമിളകൾ കാവൽക്കാരനോടു പറഞ്ഞു. “ചിത്രകാരനും കവിയുമായ ജയകൃഷ്ണൻ എഴുതുന്ന “ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ” എന്ന നോവലിലെ രണ്ടാം…

priya as , childrens stories, iemalayalam
ചിത്രത്തിലെ മൂന്നു കുഞ്ഞിപ്പെൺകുട്ടികൾ

” രാവിലെ ഗ്രേസ് പതിവുനേരമായിട്ടും എണീക്കാതിരുന്നപ്പോള്‍ അമ്മ വന്ന് അവളെ വിളിച്ചെണീപ്പിയ്ക്കാന്‍ നോക്കി . അവളോ ഉറക്കത്തോടുറക്കം തന്നെ “വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ…

jayakrishnan , novel, iemalayalam
ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ: ഭാഗം രണ്ട് – അധ്യായം ഒമ്പത്

” കസേര എതായാലും നിലത്തുറച്ചു കാണും, ഭൂതം ഇപ്പോഴും കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നുമുണ്ടാകും. അധികാരത്തിന്റെ കസേരകൾ അങ്ങനെയാണ് ” ചിത്രകാരനും കവിയുമായ ജയകൃഷ്ണൻ എഴുതുന്ന “ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ”…

priya as , childrens stories, iemalayalam
ഒരപ്പൂപ്പൻ താടിക്കഥ

” അവനുണ്ടോ ഇതു വല്ലതും കേട്ട ഭാവം? അവനപ്പോഴും അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ പുറകെ ഓട്ടം തന്നെ ഓട്ടം.”വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ്…

jayakrishnan , novel, iemalayalam
ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ: ഭാഗം രണ്ട്- അധ്യായം എട്ട്

” കിഴവൻ ഒരു ആണിയെടുത്ത് മന്ത്രിച്ച് അയാളുടെ തലയിൽ അടിച്ചു കയറ്റി. മനസ്സിലേക്ക് അനേകം ഭൂതങ്ങൾ കയറിവരുന്നത് സഞ്ജയനറിഞ്ഞു” ചിത്രകാരനും കവിയുമായ ജയകൃഷ്ണൻ എഴുതുന്ന “ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ…

priya as , childrens stories, iemalayalam
കാട്ടാനയില്‍ നിന്ന് ദിനോസറിലേക്ക് ഒരു ശങ്കു

“ശങ്കു വാശി പിടിച്ചു. അങ്ങനൊന്നും പരഞ്ഞാല്‍ പറ്റില്ല. എനിക്കിപ്പോ വേണം ജീവനുള്ള ദിനോസറിനെ”വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കൊടുക്കാനുമായി പ്രിയ എ എസ് എഴുതുന്ന അവധിക്കാല കഥാപരമ്പരയിലെ…

jayakrishnan , novel, iemalayalam
ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ: ഭാഗം രണ്ട്- അധ്യായം ഏഴ്

“ചാരായം കുടിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മനുഷ്യരൂപം തിരികെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഏറെനേരം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ വീണ്ടും പുകയായി മാറും”ചിത്രകാരനും കവിയുമായ ജയകൃഷ്ണൻ എഴുതുന്ന “ചിത്രകഥയിൽ അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾ” എന്ന നോവലിലെ രണ്ടാം…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.