scorecardresearch
Latest News

Currency News

Money
വിദേശത്തു നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചതും സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ചതും എന്തുകൊണ്ട്?

രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത രണ്ട് നടപടികളും ഫണ്ടുകളുടെ ഒഴുക്ക് തടയുന്നതിനും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പണമയക്കൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.