ആഗോള ശിശുദിനം നവംബര്‍ 20നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ശിശുദിനം നവംബര്‍ 14 ആണ്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്‍ ലാല്‍ നെഹ്രുവിന്‍റെ ജന്‍മദിനമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

Children’s Day is celebrated on November 14 in India as a tribute to former prime minister Jawaharlal Nehru, who was born on November 14, 1889.

ശിശു ദിനം, ശിശു ദിനം ഉപന്യാസം, ശിശു ദിനം പ്രസംഗം, ശിശു ദിനം സന്ദേശം, ശിശു ദിനം ക്വിസ്, ശിശു ദിനം ആശംസകള്‍, Children’s Day, Children’s Day 2019, Children’s Day gift, Children’s Day school, Children’s Day quotes, Children’s Day wishes, Children’s Day games, Children’s Day speech in English, Children’s Day speech in malayalam