scorecardresearch

Latest News

Astrology News

Monthly Horoscope July 2022: ജൂലൈ മാസത്തെ സമ്പൂർണ്ണ നക്ഷത്രഫലം

“ജൂലൈയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത, ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചക്കാലത്ത് പഞ്ചതാരാഗ്രഹങ്ങൾ അവരവരുടെ സ്വക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ്. ശനി കുംഭത്തിൽ, വ്യാഴം മീനത്തിൽ, ചൊവ്വ മേടത്തിൽ, ശുക്രൻ ഇടവത്തിൽ, ബുധൻ മിഥുനത്തിൽ എന്നിങ്ങനെ.…

Horoscope 2022: ജൂൺ 27 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 10 വരെ  ഈ നാളുകാരുടെ ആപൽക്കാലം തുടരും, അഭിമാനക്ഷതം സംഭവിക്കാം

മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശികളിലും അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്കും ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റം എപ്പോൾ, എങ്ങനെ എന്ന് ജ്യോതിഭൂഷണം എസ്…

Horoscope 2022: ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിൽ: ജൂൺ 18 മുതൽ ജൂലൈ 13 വരെയുള്ള സമ്പൂർണ ഫലം

പ്രണയം, വിവാഹം, രതി, ദാമ്പത്യസൗഖ്യം, ജീവിതസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, ആഢംബരം, കവിത്വം, കലാപരത, വിദേശധനം തുടങ്ങിയവയുടേയും കാരകൻ ശുക്രനാണ്. ശുക്രൻ ഇടവരാശിയിലെത്തുമ്പോൾ മേടം മുതൽ മീനംവരെയുള്ള 12 കൂറുകാരിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന…

horoscope, horoscope 2022, mithunam month raise plan, monthly horoscope, horoscope, lunar year, മിഥുന മാസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ, June 2022, June horoscope, free horoscope, astrology, astrology today, today horoscope free, Rahu Kalaam Time Today, ജ്യോതിഷം, നക്ഷത്രഫലം, രാശിഫലം, ie malayalam, astrology news malayalam
Horoscope 2022 Midhunam Month: അറിയാം, മിഥുന മാസത്തിലെ ഗ്രഹസ്ഥിതി

മലയാള മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് മിഥുനം. ഈ മാസത്തിൽ അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള 27 നാളുകാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ഫലം വായിക്കാം. പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ ജ്യോതിഷഭൂഷണം…

അശ്വതി നക്ഷത്രം, നക്ഷത്രഫലം, ജാതകം, Aswathy Star Predictions in Malayalam, Astrology News, Astro News. Astrology, Malayalam Astrology News, iemalayalam Astrology, Aswathy Astrology, Aswathy Birth Star, Aswathy Horoscope, Aswathi Naal, Ashwathy Nakshatra, Aswathy Star Prediction, Aswathy Star, അശ്വതി നക്ഷത്രം ജാതകം, അശ്വതി നക്ഷത്രം വിവാഹം, അശ്വതി നക്ഷത്രഫലം, അശ്വതി നക്ഷത്രം
Aswathy Star Predictions June 2022: അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ സാന്ത്വനശക്തിയുടെ ഉടമകൾ

പൊതുവേ അനുരാഗികളായിരിക്കും, ഇവർ. അശ്വതിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു മഴവില്ല് മുറുകി നിൽക്കും. എപ്പോഴാണ് എന്റെ അജ്ഞാതവാസം തീർന്ന് ഞാൻ പുറത്തുവരിക എന്ന് ആ പ്രണയമഴവില്ല് സദാ…

Horoscope 2022: ജന്മനക്ഷത്രത്തിലൂടെ സൂര്യൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഈ നാളുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണം

“മൂന്നാം നാളിനെ ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന നാളെന്നും, അഞ്ചാം നാളിനെ ശത്രുതയുണ്ടാക്കുന്ന നാളെന്നും, ഏഴാം നാളിനെ മരണതുല്യമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാളെന്നുമാണ് ജ്യോതിഷം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. ” പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ…

Horoscope 2022: തുലാ, വൃശ്ചിക കൂറുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണം, മീന മേട കൂറുകാർക്ക് അനുരാഗ സാഫല്യം

ജീവിതത്തെ ആസ്വാദ്യമാക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ. മേയ് 23 ന് ശുക്രൻ മേട രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ജൂൺ 18 വരെ അവിടെ തുടരും. ഈ കാലയളവിലെ നക്ഷത്രഫലം പ്രവചിക്കുകയാണ്…

astrology, horoscope, ie malayalam
Monthly Horoscope 2022 June: 2022 ജൂൺ മാസത്തെ സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം

Monthly Horoscope 2022 June: “രേവതി നാളുകാർ ഈ മാസം സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, വാക്കുകൾ ദുർവ്യാഖാനം ചെയ്യപ്പെടാം, ഭരണി നാളുകാർ മൗനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം” 2022…

mars, astrology, ie malayalam
ചൊവ്വയുടെ തലയിലെഴുത്ത് മാറുന്നു, നിങ്ങളുടെയോ?

ചൊവ്വ വ്യാഴത്തിനൊപ്പം മീനം രാശിയിൽ, ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങളാണ് കുജന്റെ മീനം രാശിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷപണ്ഡിതനായ എസ്. ശ്രീനിവാസ് അയ്യർ എഴുതുന്നു

horoscope, rahukalam, s. sreenivas iyer
മുഹൂർത്തം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ‘നവദോഷങ്ങൾ’ ഇവയാണ്

ദിവസവുമുള്ള രാഹുകാലസമയം ഒഴിവാക്കി ശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് പലകാലം മുതലുളള ഒരു വിശ്വാസമാണ്. എന്നാൽ, നിലവിൽ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നതല്ല, യഥാർത്ഥ രാഹുകാലമെന്നും ഇത് പരദേശ പക്ഷമാണെന്നും നാം…

medam, horoscope, ie malayalam
Horoscope 2022 Idavam: ഈ ഇടവ മാസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ്ണ നക്ഷത്രഫലം അറിയാം

ഇടവം ഒന്നിന് ചന്ദ്രൻ ചോതി നക്ഷത്രത്തിലാണ്. ഇടവം 31 ആയപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഒരുവട്ടം രാശിചക്രംചുറ്റി കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹസ്ഥിതി എപ്രകാരമാണ് ഇടവമാസത്തിൽ അശ്വതി മുതൽ…

akshaya tritiya, gold, ie malayalam
അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ക്ഷയമില്ലാത്തത്, അഥവാ നശിക്കാത്തത് എന്നാണ് അക്ഷയം എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ. അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിൽ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അനുശാസന പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് ആയുഷ്ക്കാല പുണ്യം നൽകും.…

Horoscope 2022: ശുക്രൻ ഉച്ചസ്ഥിതിയിൽ, നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ?

ശുക്രന്റെ ഉച്ചസ്ഥിതയിൽ കൂടുതൽ നേട്ടം കൊയ്യുന്നവർ ആരൊക്കെയാവാം? മനസ്സിൽ പ്രണയമുള്ളവർ ആരായാലും അവർക്ക് പൂത്തുലയാൻ സാഹചര്യങ്ങളൊരുങ്ങുന്ന കാലമാണിത്

Horoscope, astrology, iemalayalam
Horoscope 2022:ശനി രാശി മാറുന്നു, വൃശ്ചിക കൂറിന് കണ്ടകശനി, കുംഭക്കൂറിന് ജന്മശനി, മീനക്കൂറിന് ഏഴരശനിയുടെ ആരംഭം

27 നാളുകളിൽ / 12 കൂറുകളിൽ ജനിച്ചവരെയും അത് ഗുണപരമായോ ദോഷകരമായോ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ചില രാശിക്കാരുടെ മേൽ പുഷ്പാഭിഷേകം, ചിലർക്കു മേൽ ശരവർഷം, ചിലർക്കു മേൽ ഗുണദോഷശാസനയും.…

astrology, horoscope, ie malayalam
Monthly Horoscope 2022 May: 2022 മേയ് മാസത്തെ സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം

Monthly Horoscope 2022 May: ചിത്തിര നക്ഷത്രക്കാരിലെ തുലാക്കൂറുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണം സഹായിക്കാം എന്ന് വാക്കുതന്നവർ ശത്രുക്കളാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്, ചോതി നക്ഷത്രക്കാർ പ്രമാണങ്ങളിലും കരാറുകളിലും ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും…

astrology, horoscope, ie malayalam
Horoscope 2022: ശനിദശയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ശനിദശ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ പേടിക്കുന്നു. ശനിദശ എന്നത് കടക്കാൻ വിഷമമേറിയ ഒരു വലിയ കടമ്പയാണെന്ന പ്രതീതിയാണ് പൊതുവേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്

Horoscope April 2022: ഇനി വരുന്നത്, പന്ത്രണ്ട് കൂറിൽ ജനിച്ചവർക്കും നില മെച്ചപ്പെടുന്ന കാലം

ഓരോ രാശിയിലും ഓരോ കൊല്ലം എന്നതാണ് വ്യാഴത്തിന്റെ സഞ്ചാരക്രമം. പന്ത്രണ്ടുവർഷം കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടു രാശികൾ ചുറ്റിവരുന്നു. ഇതിനെ നാം ‘വ്യാഴവട്ടം’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ…

astrology, horoscope, ie malayalam
Horoscope April 2022: രാഹുവിന്റെയും കേതുവിന്റെയും രാശിമാറ്റം 12 രാശിക്കാരിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? 

2023 ഒക്ടോബറിലാണ്, ഒന്നരവർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, അടുത്ത രാഹു-കേതു പകർച്ച. അപ്പോൾ രാഹു മേടത്തിൽ നിന്നും മീനത്തിലേക്കും, കേതു തുലാത്തിൽ നിന്നും കന്നിയിലേക്കും പകരുന്നു. പന്ത്രണ്ടു രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്കും…

astrology, medam, ie malayalam
Horoscope 2022 Medam: ഈ മേട മാസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ?

Horoscope 2022 Medam: പൊതുവിൽ അനുരാഗികൾക്ക് അനുകൂലം, പൂരാടംകാർക്ക് അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാം, ഉത്രാടം നാളുകാർ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം നേരിടും. മേട ഫലത്തെക്കുറിച്ച് എസ്. ശ്രീനിവാസ് അയ്യര്‍…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.